HELSENORGE

Hva er InterRegSim?

I november 2019 publiserte helsemyndighetene Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023. I kapitel 9 som omhandler kompetanse kommer følgene krav fra myndighetene til spesialisthelsetjenesten:


«Helseforetakene skal øke bruken av simulering for kompetanseheving og øke samarbeidet med andre helseforetak om utvikling og deling av opplegg for simulering 

helseplan

Bakgrunn 
​I Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 ba regjeringen Helse Vest RHF opprette et nasjonalt nettverk for utvikling og deling av simuleringsopplegg mellom helseforetakene. I tillegg kom et krav til spesialisthelsetjenesten: «Helseforetakene skal øke bruken av simulering for kompetanseheving og øke samarbeidet med andre helseforetak om utvikling og deling av opplegg for simulering.» (avsnitt 9.10, s. 136). 

Helse Vest ved RegSim Vest ledet prosessen med en arbeidsgruppe bestående av utpekte representanter fra de regionale helseforetakene og RegSim nettverkene i hver region mellom jan. 2020 – okt. 2021. Resultatet ble et forslag til organisering, mandat og budsjett som ble sendt inn og vedtatt av både de Interregionale Fagdirektørene (30.08.21 Sak 185-21) og Administrerende Direktørene (IRAD) (27.09.21). Forslaget ble støttet, og etablering og ledelse av et interregionalt kompetansenettverk innen simulering i spesialisthelsetjenesten ble gitt til RegSim Vest ved Helse Stavanger 6.okt.2021 (ref: dok. 2020/779 – 8404/2021). 

​​Målgruppe

Målgrupper 
Målgruppen til InterRegSim består av: 

  1. Pasienter, pårørende og samfunnet for øvrig som drar nytte av at simuleringsbaserte aktiviteter fører til økt trygghet og kompetanse hos helsepersonell. 
  2. ​Helsepersonell og studenter i klinisk praksis som opplever at simuleringsbaserte aktiviteter øker deres trygghet og kompetanse. 
  3. Kliniske undervisningsansvarlige som driver med simulering (fasilitatorer) og ferdighetstrening (instruktører) i sine respektive avdelinger i spesialisthelsetjenesten som får tilgang til-  og mulighet å videreutvikle simuleringsbaserte aktiviteter ​som metoder.  
  4. Simuleringskoordinatorer og rådgivere for simuleringsbaserte aktiviteter i landets foretak. interessenter, ledere og beslutningstakere som skal se resultater av økt interregionalt samarbeid innen simuleringsbaserte aktiviteter i sine regioner.  
Målgruppe
Verdigrunnlag
 
De regionale helseforetakenes verdier danner grunnlaget for InterRegSim samarbeid og leveranser (Helse Nord​ / Helse Midt / Helse Sør-Øst / Helse Vest). De yrkesetiske retningslinjene for simulering danner grunnlag for faglig utøvelse og ansvar hos  undervisningspersonell som er involvert i gjennomføring av simuleringsbaserte aktiviteter.  ​
Fant du det du lette etter?