HELSENORGE

Innledning og bakgrunn for høringen

InterRegSim er det interregionale kompetansenettverket for simulering i spesialisthelsetjenesten i Norge. Nettverket ble opprettet 1. januar 2022. 

Nettverket har følgende mandatpunkter:

(Tydeliggjort/spisset i september 2022, Figur 1)

mandat
KOMPETANSEHEVING
Bidra til videreutvikling og anbefalinger av simuleringsbaserte læringsaktiviteter, og økt bruk av disse i helseforetakene

FAGUTVIKLING
Samstemme opplæring for undervisningspersonell som jobber med simuleringsbaserte læringsaktiviteter, samt understøtte nasjonal og internasjonal forskning 

DELING
Dele kunnskapsbaserte og kvalitetssikrede simuleringsbaserte læringsverktøy i digital plattform

EVALUERING
Arbeide for systematisk registrering og evaluering av simuleringsbaserte læringsaktiviteter i helseforetakene
kunnskapsbasert praksis 
Vi jobber kunnskapsbasert, det vil si at vi har tar hensyn til eksisterende forskning, nasjonale og internasjonale standarder og erfaringer, samt behov hos målgruppene
(Figur 2). ​

Fant du det du lette etter?