HELSENORGE

Mandat

Hva er målet til InterRegSim?


Mandat
  1. ​​​​ Legge til rette for-, og dele kunnskapsbasert praksis om simuleringsbaserte aktiviteter og understøtte fagutvikling og forskning. ​

  2. Bidra til videreutvikling og anbefalinger av simuleringsopplegg, og økt bruk av simulering for kompetanseheving.   ​

  3. Arbeide for systematisk evaluering og registrering av simuleringsvirksomhet i helseregionene   

  4. Samstemme opplæringsopplegg for undervisningspersonell (fasilitatorer og instruktører) som jobber med simuleringsbasert læring.   

  5. Dele kvalitetssikrede læringsverktøy, kompetansemoduler, maler og simuleringsopplegg i felles digital delingsplattform.   

  6. Samle og formidle informasjon om nasjonale og internasjonale simuleringsaktiviteter. ​
Fant du det du lette etter?