HELSENORGE

Om RegSim Sør-Øst

RegSim Sør-Øst har det overordnede ansvaret for den regionale satsningen innen helsefaglig simulering i Helse Sør-Øst RHF. RegSim Sør-Øst er lagt til SimOslo ved Oslo Universitetssykehus og bekler to årsverk. 


RegSim Sør-Øst har det overordnede ansvaret for den regionale satsningen innen helsefaglig simulering i Helse Sør-Øst RHF. RegSim Sør-Øst ble etablert i 2013 og lagt til simuleringssenteret SimOslo ved Oslo universitetssykehus. 

Oppgavene til RegSim Sør-Øst er knyttet til kompetanseheving innen helsefaglig simulering, koordinering, nettverksbygging, forskning, innovasjon og ledelse. 

RegSim Sør-Øst arrangerer jevnlig grunnkurs for fasilitatorer og regionen har nå over 1500 fasilitatorer jevnt fordelt ved de ulike helseforetakene. De er bredt representert fra ulike profesjoner og fagfelt. RegSim Sør-Øst arrangerer ulike oppfølgingskurs og workshops for regionens fasilitatorer.

Samarbeidet med de lokale foretakskoordinatorene i regionen er viktig og er med på å bidra til gode tilpasninger og oppfølging lokalt. RegSim Sør-Øst kan tilby presentasjoner, workshops eller kurs og tilpasser disse etter hvilket behov oppdragsgiver gir, enten lokalt, regionalt eller nasjonalt.

Det arrangeres årlig regional nettverkskonferanse. Det er alltid spennende dager med ressursforelesninger, workshops og tid til erfaringsutveksling!

​​Hvem er vi​RegSim Sør-Øst​
Helle Madsen Holm
Leder

+47 93 08 64 13

Thomas Rajka
Spesialrådgiver

+47 95 06 00 65

Lill Røisland Nybro
Lill Røisland Nybro
Spesialrådgiver​
uxllis@ous-hf.no​
+47 95 25 63 28
Hilde Amundsen
Hilde Amundsen
Spesialrådgiver​
uxhiam@ous-hf.no​
+47 99 58 99 52 ​

​InterRegSim​
Liv Skinnes
Spesialrådgiver

+47 90 58 15 87​Simuleringskoordinatorer 
Helse Sør-Øst
Asgeir M. Kvam
Simulerings-koordinator Vestre Viken

Stig Frydenlund
Simulerings-koordinator Sykehuset Telemark  
+47 91 63 92 72

Tomt avatar
Simulerings-koordinator Sykehuset Østfold

Henny-Mari Hagen
Simulerings-koordinator Sykehuset Vestfold

tom avatar

Gry Dølemo
Simulerings-koordinator Sykehuset Sørlandet

+47 41 27 97 05


Carita Rist
Simulerings-koordinator AHUS

+47 90 55 27 20

Simulerings-koordinator Lovisenberg sykehus

maria.Lund@lds.no
​​ +47 99 25 32 62

Jørghild K. Jensen

Simulerings-koordinator Diakonhjemmet sykehus
​​Trine-Lise Ellingsen
Simulerings-koordinator OUS​

Fant du det du lette etter?