HELSENORGE

Om RegSim Vest

Regsim Vest
HISTORIKK
I 2017 etablerte styret i Helse Vest et prosjekt for en regional koordinerende enhet for simulering og ferdighetstrening, RegSim (sak 24/17). Ansvaret for RegSim ble delegert til Helse Stavanger HF som igjen delegerte videre til sitt simuleringssenter, stiftelsen SAFER. Høsten 2019 bestemte styret i Helse Vest at RegSim skulle gå fra prosjekt til ordinær drift fra og med januar 2020 (referat regional fagdirektør møte 14.03.19, saksnr. 1/19).

VISJON
Vi skal øke kompetanse og kvalitet i helsetjenesten gjennom simulerings-basert trening

ORGANISERING
RegSim Vest består av lokale RegSim koordinatorer fra de fem helseforetakene i HV og en koordinerende stab i Helse Stavanger. Dette gir grunnlaget for samarbeid i regionen for felles utveksling, utvikling og koordinering av simulerings-baserte aktiviteter. RegSim Vest rapporterer til styringsgruppen i Helse Vest.
RegSim Vest er den regionale koordinerende enheten for ferdighetstrening og simulering. Dette innebærer at RegSim Vest:

1. Veileder og støtter helseforetakene i etablering av infrastruktur og system for simulering og ferdighetstrening.

2. Utvikler simuleringskompetanse slik at simulering og ferdighetstrening blir utført med høy kvalitet.

3. Kartlegger og rapporterer om ferdighets- og simuleringstrening i regionen.

4. Sørger for utveksling og deling av kunnskap og erfaring på tvers av foretakene i HV.

5. Standardiserer opplæring og utdanningsaktiviteter som kan styrke og forene fagmiljøene.

6. Bidrar til monitorering, evaluering og forskning i forbindelse med ferdighets- og simuleringstrening i hvert enkelt HF.

7. Samarbeider med andre enheter og nettverk for å bygge helhetlige lærings- og kompetanseløp (f.eks. RegUT, e-læringsteam, osv.)

8. Samarbeider med akademiske institusjoner og andre relevante aktører.

9. Er en aktiv deltaker og pådriver i nasjonale og internasjonale nettverk for simulering og ferdighetstrening.

​​​​​​​​​Hvem er vi

​​​​​​​ 

Ansatte
​  ​

Sigrun Anna Qvindesland

Leder RegSim Vest​
sigrun.anna.qvindesland@sus.no
+47 90 19 02 47Christian Søreide

Spesialkonsulent Regsim
christian.soreide@sus.no

Hilde Klippen Hetland

Spesialkonsulent Regsim/SAFER​
hilde.klippen.hetland@sus.no


Sigrid Steinnes

Spesialkonsulent Regsim/ 
​Ferdighetssenterkoordinator Helse Stavanger

​​Pål Andre Hegland

Rådgiver Kompetanse og utdanning
Koordinator Helse FørdeSolveig Gjertsen

Fagutviklingssykepleier Medisinsk avdeling​ / Koordinator Helse Vest/Helse Stavanger

Martin Johan Anders Johansson

Rådgiver Utdanningsavdelingen,
Koordinator Helse Stavanger


Kristine Randal Vikre

Rådgiver Kvalitet og pasientsikkerhet
​ +47 95 02 36 72

Ragnhild Findal Manger

Rådgiver Ferdighetssenteret

Eirik Klykken Johnsen

Anestesisykepleier Avd. for SOP/DKS/ANESTESI


Pål Morten Mellemstrand-Paulsen

Christine Falck Moore

Overlege Lassa

+47 98 45 00 06 ​