HELSENORGE

På samme scene 1. - 2. november

Mye skjer innen VR og 1. -  2. november leder Stavanger universitetssjukehus og Sykehuset Innlandet workshop sammen under Nordic VR Forum 2022.

Johnny Sandaker, Mole meyer og Marius Huse ved Sykehuset Innlandet, samt Frode Bremseth og Mads Johansen fra Stavanger Universit

Johnny Sandaker, Mole meyer og Marius Huse ved Sykehuset Innlandet, samt Frode Bremseth og Mads Johansen fra Stavanger Universitsjukehus

Første dag er Temaet VR i helsetjenesten. Johnny Sandaker, Mole meyer og Marius Huse ved Sykehuset Innlandet, samt Frode Bremseth og Mads Johansen fra Stavanger Universitetssykehus leder en workshop om bruk av 360 graders filmer i simulering. 

Tema for workshopen er VR-simulering for helsepersonell hvor det gir et bilde av hvordan det kan gjøres i dag og hvordan det kan utvikles videre, samt teknologiske muligheter, utfordringer og hindringer. Det vil legges til rette for en interaktiv deltakelse fra salen.

Mer informasjon og påmelding til Nordic VR Forum 2022 finner du her:
Nordic VR Forum 2022