HELSENORGE

Scenarioverktøy - Somatisk

Forklaringer til scenarioverktøy. 

Det anbefales sterkt å bruke Adobe Reader for å lage scenarioer i denne interaktive PDF'en. Du kan laste Adobe Reader her.

Det vil også komme rene digitale verktøy etterhvert, men i første omgang bruker vi interaktiv PDF i A4 format som gjør det enkelt å fylle ut digitalt eller for hånd, lagre og printe ut. 

For å få best utbytte av mulighetene som ligger i interaktiv PDF anbefaler vi at du bruker Adobe Reader og ikke nettleseren din.

bakgrunn

BAKGRUNN (behov) FOR SIMULERING: 
A​ll simulering bør ta utgangspunkt i et konkret behov. Eks. innføring av nye verktøy, med utgangspunkt i avviksmeldinger, innspill fra samfunnet osv.​​​

                                                                                           kategori

KATEGORI: 
Medisinsk, psykiatri, etikk, kirurgi etc

                                                                                           tema

TEMA:
Akutt blødning, kommunikasjon etc

                                                                                           
læringsmål


LÆRINGSMÅL:
3-4 konkrete læringsmål. Det bør i alle scenarier være noen ikke-tekniske ferdigheter (eks teamledelse, rollefordeling, closed loop kommunikasjon osv). Dersom noen yrkesgrupper har egne læringsmål som skal oppnås (eks. LIS), er det fint å ta de med.

                                                                                           miljø

MILJØ: 
Hjemmemiljø? Akuttmottak? Operasjon? Venterom?

                                                                                           
markør
MARKØR / SIMULATOR:
Simulator, klær, sminke. Se eget skjema.
​​
                                                                                          
medikamenter
MEDIKAMENTER:
IV-væske, antibiotika, smertestillende etc.​

                                                                                          utstyr
UTSTYR / DOKUMENTER:
Monitor, hjertestarter, IV-stativ, innkomstjournal

                                                                                           
info til fasilitator

INFORMASJON TIL DELTAKERE: 
Skriv informasjon som er viktig for fasilitatoren og evt. operatøren å vite om. 

  • Hvilke deltakere (kompetanse) trenger deltakerne. 
  • Er deltakerne mono- eller flerprofesjonelle. 
  • Hvordan er scenariet tenkt å utvikle seg (skal pasientens tilstand forverres, evt. forbedres). 
  • Hvor lenge har fasilitator sett for seg at scenariet varer. 
  • Hvilke tiltak gir bedring. ​
                                                                                           
info til deltakere

INFORMASJON TIL DELTAKERE (ISBAR):
Gi deltakerne den informasjonen de ville hatt tilgang på i en reel situasjon. Strukturer gjerne rapporten etter verktøyet ISBAR som er anbefalt i pasientsikkerhetsprogrammets «tidlig oppdagelse og rask respons av forverret somatisk tilstand. 
Se video her

                                                                                           

Tips
TIPS TIL DELTAKERE
Dersom simuleringen ikke går den veien det var tenkt, kan det komme innspill som setter deltakerne på rett spor (eks. et blodsukkersvar, en telefon fra lab, en beskjed fra pårørende etc.)
                                                                                           
Forventede tiltak
FORVENTEDE TILTAK / KRITISKE HENDELSER
Hvilke tiltak er det forventet at deltakerne utfører.
Er det noen spesielle øyeblikk underveis i scenariet du som fasilitator må følge ekstra godt med på (Hva skal du se etter). Eks. handover, fange opp fallende bevissthet. 
​​​​