HELSENORGE

Sesam 2022 – InterRegSim som «Hot Topic» i Sevilla

Det var kun et «Hot Topic» under årets SESAM konferanse og det var dedikert til InterRegSim.

Sesam 2022
Sesam 2022 (Foto: Gudmund Rørheim)
Her presenterte Sigrun Anna Qvindesland (leder RegSim Vest) hva InterRegSim er, bakgrunnen for at det ble etablert og hvordan det jobbes med å utvikle og dele simuleringsbasert læring i spesialisthelsetjenesten.

Sigrun Anna Qvindesland

Sigrun Anna Qvindesland på scenen i Sevilla under SESAM 2022. (Foto: Gudmund Rørheim)

Det er stor interesse for InterRegSim internasjonalt fordi Norge er først ut med å etablere et kompetansenettverk på bestilling fra helsemyndighetene.

Det ble etablert gode internasjonale kontakter og flere vil følge oss videre i arbeidet vårt.

Hege Langli Ersdal

Hege Langli Ersdal presenterte Safer Births i Sevilla. (Foto: Gudmund Rørheim)

Norge var godt representert (Foto: Gudmund Rørheim)

Norge var godt representert (Foto: Gudmund Rørheim)