HELSENORGE

Jon Arne Søreide tildeles Kongens fortjenstmedalje

Professor Jon Arne Søreide har dedikert sitt yrkesliv til kreftkirurgi og kirurgisk forskning. Nå tildeles han Kongens fortjenstmedalje for innsatsen sin.

Jon Arne Søreide og varaordfører i Stavanger Dagny Sunnanå Hausken.

Jon Arne Søreide mottok Kongens fortjenstmedalje på Victoria Hotel fredag 25. mars 2022. Medaljen ble overlevert av varaordfører Dagny Sunnanå Hausken. Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger

​​Jon Arne Søreide

  • Tildeles Kongens fortjenstmedalje fredag 25. mars 2022 for sin innsats som kirurg og forsker. 
  • Han har siden 1987 vært overlege ved kirurgisk avdeling ved Stavanger universitetssjukehus. I 1998 ble han ansatt som professor ved Universitetet i Bergen. 
  • ​Han har vært sentral for oppbygningen av et sterkt kirurgisk forskningsmiljø både lokalt i Stavanger og regionalt innenfor Helse Vest. Han har også gjort en viktig innsats i å framskaffe og formidle forskningsresultater av stor betydning for kirurgisk kreftbehandling.
  • Han har vært viktig for oppbygging og drift av Norsk brystkreftgruppe (NBCG), Norsk gastro-intestinal canser-gruppe (NGICG) og Norsk nevro-endokrin tumorgruppe (NNTG). 
  • Søreide har hatt et spesielt fokus på pasienter med uhelbredelig kreft, såkalt palliativ kreftkirurgi. Gjennom klinisk og forskningsmessig fokus har han bidratt til at denne pasientgruppen kan få moderne og optimal behandling. ​
I 1987 entret  Jon Arne Søreide dørene på Stavanger universitetssjukehus (SUS) som overlege ved kirurgisk avdeling. Siden den gang har han gjort en formidabel innsats for å bygge opp forskningsmiljøet for kreftkirurgi lokalt, regionalt og nasjonalt. Fredag 25. mars mottok han kongens fortjenstmedalje av varaordfører i Stavanger kommune, Dagny Sunnanå Hausken . 

– Det er ingen tvil om at Jon Arne Søreide har hatt stor betydning for utviklingen av det kirurgiske forskningsfeltet, Stavanger universitetssjukehus - og ikke minst pasientene. Innsatsen hans har vært formidabel, og jeg takker ham på vegne av SUS, sier viseadministrerende direktør Elisabeth Farbu. 

Jon Arne Søreide som kirurg.

Jon Arne Søreide har vært kirurg og forsker ved Stavanger universitetssjukehus i mange tiår. Foto: Marte Monsen Strandskog, Helse Stavanger.

​​Søreides første møte ​med helsetjenesten som lege var i turnuspraksis på Rogaland sjukehus på 1970-tallet. Da var ikke forskning noe man drev med i sjukehuset.  Over 40 år senere har Søreide publisert mer enn 200 forskningsartikler, de aller fleste i internasjonale tidsskrifter. I 1998 ble han ansatt som professor ved Universitetet i Bergen, og har veiledet 12 doktorgradsstipendiater. 

– Det er en stor ære og glede å få ta imot en slik påskjønnelse fra Kongen, sier Søreide. 

Søreide trekker fram pasientene, men også studentene, som den viktigste motivasjonsfaktoren gjennom yrkeslivet sitt. 

– Hovedpersonen er og vil alltid være pasienten. Det er pasientenes liv, helse og behov som må motivere oss til være den beste versjonen av oss selv, både som leger og sykepleiere eller om man har andre oppgaver på sykehuset. Som pasient er man prisgitt de ansatte i alle funksjoner, og som pasient må kunne forvente å bli møtt med høy faglig standard og respekt. Denne tillitserklæringen fra pasientenes side må vi gjøre oss fortjent til – hver dag, sier Søreide. 
​​