HELSENORGE
Vi trenger en dyktig medarbeider som vil lede, utvikle og implementere begge registrene.

Klar for å bli Registerleder for KvaRus og BrukerPlan?