Behandling og behandlingsrespons hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom i Rogaland.

Målsetningen er å undersøke forløpet av sykdommen, behandlingsrespons, komplikasjoner og livskvalitet og fatigue (utmattelse).

IBD i Rogaland - en tverrsnittsstudie

Formålet er en kartlegging av behandling og behandlingsrespons hos nydiagnostiserte pasienter med inflammatorisk tarmsykdom (IBD), Crohns sykdom og Ulcerøs kolitt, i Rogaland. I tillegg vil vi kunne utforske om hvordan ulike genetiske og immunologiske faktorer kan medvirke i sykdomsprosessen.

Hvem kan delta?

I denne kohortstudien ønsker vi å inkludere alle pasienter over 18 år som får diagnosen inflammatorisk tarmsykdom blant befolkningen som sykehuset har ansvaret for.

Hva innebærer studien?

Opplysninger til studien vil innhentes ved kliniske undersøkelser og ved hjelp av spørreskjemaer.

Du må møte til kontroll etter 3, 11, 15, 23 og 35 måneder. På kontrollene tar vi blodprøver, fecalprøver og mukosale biopsier. Vi skal og gjøres cytokineredox og mRNA ekspresjonsanalyser og registerer data om livskvalitet. . Ved å delta i studien samtykker du til innsamling og bruk av det biologiske materiale i biobanken ”Gastroenterologisk biobank SUS”.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Tore Grimstad, Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus 

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.
For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.
Fant du det du lette etter?