HELSENORGE
GlucoSet-studien

Kontinuerlig blodsukkermåling hos pasienter med diabetes

Blodsukkerkontroll kan være et stort problem for pasienter på sykehus, hvor dagens teknologi ikke er tilstrekkelig. En ny blodsukkersensor oppfunnet av NTNU-forskere prøves nå ut i diabetikere for første gang.

Om studien

Kritisk syke pasienter på intensivavdeling er utsatt for å utvikle høyt blodsukker, og det er vist at det er en sammenheng mellom høyt blodsukker og økt sykelighet i denne pasientgruppen. Høyt blodsukker kan behandles med insulin, men det er da en risiko for at blodsukkeret kan bli for lavt, noe som kan være farlig. Det er derfor et mål å holde blodsukkeret på et passelig nivå. Det kan imidlertid være vanskelig fordi blodsukkernivåene kan endre seg raskt hos kritisk syke. Dagens praksis er å følge blodsukkeret med manuelle blodprøver, men sykepleierne risikerer da at pasientens blodsukker endrer seg mye mellom målingene.

Å måle blodsukkeret kontinuerlig hos pasienter som er innlagt på intensivavdeling antas å kunne gi bedre blodsukkerkontroll. Forskere ved NTNU har derfor funnet opp en teknologi for å måle blodsukker fortløpende direkte i blodet, som nå utvikles til et produkt i selskapet GlucoSet AS. Sensoren har vært utprøvd i laboratoriet og i dyreforsøk, og det er nå ønskelig å undersøke om den gir nøyaktige blodsukkermålinger i mennesker - i første omgang i friske pasienter med type 1 diabetes.

Hvem kan delta?

Pasienter med type 1 diabetes uten komplikasjoner.  Studiested er Stavanger universitetssjukehus.

Hva innebærer studien?

Studiedeltagelse vil ta inntil åtte timer. Dersom du velger å delta i prosjektet vil det legges inn et kateter i den ene pulsåren på det ene håndleddet ditt. Et slikt kateter legges inn rutinemessig i forbindelse med operasjoner. En blodsukkersensor vil føres inn i blodåren gjennom dette kateteret. Denne måleren vil registrere ditt blodsukker gjennom forsøket, til sensoren tas ut. I løpet av denne perioden vil det tas blodprøver fra et venekateter uten sensor i den andre armen, og blodsukkeret i disse blodprøvene sammenliknes med målingene fra sensoren. Du vil observeres av medisinsk personell under studien og kontaktet for oppfølging dagen etter studien for å forsikre at eventuelle uønskede hendelser eller bivirkninger håndteres.

Du skal møte fastende og vil få servert en enkel frokost ved oppmøte. Under studien får du et glass vann med sukker i som du skal drikke, fordi dette vil gi deg en økning i blodsukker. Vi ønsker at du kontrollerer blodsukkeret ditt som du gjør i det daglige, med det utstyret du vanligvis bruker.

I prosjektet vil vi innhente og registrere opplysninger om deg. Vi vil registrere følgende informasjon om deg:

  • Generell informasjon som kjønn og alder
  • Informasjon fra din pasientjournal som tidligere sykdommer, faste medisiner og allergier
  • Blodprøveresultater og målinger av blodtrykk

Vi vil ikke koble informasjon om deg opp mot offentlige helseregistre. Du vil motta 500 kr i økonomisk kompensasjon for å delta i prosjektet, i tillegg til at reisekostnader blir dekket.

Vær oppmerksom

Deltar du i prosjektet vil det settes inn et kateter i pulsåren på håndleddet og et venekateter i den andre armen. Innsetting av kateter gjøres ved hjelp av nål omtrent som ved en blodprøve, og dette kan gjøre litt vondt. Dette er en vanlig og trygg prosedyre, men som med alle prosedyrer hvor man stikker noe inn i en blodåre, er det alltid en viss risiko for komplikasjoner. I denne studien er de viktigste risikoene blodansamling i huden (1 av 7), blødning fra stikkstedet (1 av 200), utposning på arterien eller såkalt pseudoaneurisme (1 av 1000), infeksjon (1 av 1000) eller blodpropp i hånden som krever behandling (1 av 7000). Det kan også oppstå uønskede hendelser som man ikke har forventet på forhånd. Ved risiko for komplikasjoner kan du ringe prosjektleder (kontaktinformasjon nedenfor). Oppstår det noe akutt og du trenger øyeblikkelig hjelp, ta kontakt med legevakt eller ring 113.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder
Svein Skeie, forskningsdirektør
Stavanger universitetssjukehus

Telefon: +47 51519828 / +47 90748883
E-post: svein.skeie@sus.no

Fant du det du lette etter?