HELSENORGE

Korona: Medarbeider ved SUS testet positivt

En medarbeider ved SUS fikk påvist covid-19 lørdag 26. september. Som følge av dette har to andre medarbeidere umiddelbart blitt satt i karantene. I tillegg ble fire pasienter og pårørende satt i karantene.

Medarbeideren med positiv test har arbeidssted ved barne- og ungdomsklinikken. Det er til nå ikke påvist smitte hos medarbeidere som er i karantene eller hos pasienter på sykehuset relatert til denne hendelsen.
 
Stavanger universitetssjukehus (SUS) har satt i gang nødvendige tiltak for karantene og smitteoppsporing i samarbeid med berørte kommuner.

– Vi gjennomfører nødvendige smitteverntiltak med hensyn til mulig eksponerte pasienter og medarbeidere. Pasienter eller besøkende som har vært i kontakt med medarbeideren, vil bli kontaktet, enten av SUS eller kommunal helse- og omsorgstjeneste, sier klinikksjef Henning Garsjø.

Det er viktig å understreke at det foreløpig ikke er påvist smitte hos andre enn denne ene medarbeideren, og vedkommende følges opp av sin leder. Driften i barne- og ungdomsklinikken går som normalt.