Koronavirus

Helsedirektoratets informasjonstelefon om koronavirus: 815 55 015.

Hvis du tror du er smittet, ring fastlegen din.

Du finner svar på det meste om koronaviruset hos FolkehelseinstituttetHelsenorge eller her på denne siden.

Til pasienter, pårørende og besøkende

Viktig informasjon før du kommer til timen din

Vi har strenge rutiner for smittevern for å hindre at du blir smittet eller kan smitte andre i våre lokaler. Det er viktig at du møter til presis til oppsatt time for å få nødvendig behandling.

Mer informasjon til deg som har timeavtale eller skal på besøk hos ossKartleggingsskjema før du kommer til timen

Besøkskontroll

For å beskytte pasienter og helsepersonell mot smitte av koronavirus, har vi innført besøkskontroll for besøkende og pårørende ved Stavanger universitetssjukehus.

Les mer om besøk og timeavtaler

Informasjon til fødende

Stavanger universitetssjukehus (SUS) har innført omfattende tiltak knyttet til koronaepidemien, for å beskytte pasienter og medarbeidere best mulig mot smitte.

Her er informasjon om hva du som fødende skal forholde deg til.

For blodgivere

På grunn av covid-19-pandemien har vi måtte innføre risikoreduserende tiltak i blodbanken. Du skal ikke møte dersom du har vært syk siste 14 dager, har vært i nærkontakt med mistenkte eller bekrefta personer med covid-19 eller er i karantene. Har du fått bekreftet infeksjon med covid-19, er det 28 dagers karantene etter at du er symptomfri.

Møt presis til din time for å sikre at det ikke er for mange personer i blodbanken samtidig. Når du kommer, må du fylle ut et kort kartleggingsskjema med tanke på smitterisiko. Hold avstand til andre og benytt tilgjengelige desinfeksjonsmidler.

Risikosituasjonen har også ført til at vi har måttet legge om driften på tappestasjonene, og endringene gjelder fram til sommeren. Du kan i denne perioden gi blod på SUS på dagtid og på tappestasjonen på Bryne mandag og torsdag mellom klokken 17 til 20.

Har du vært smittet med covid-19?
Blodbanken ønsker å komme i kontakt med blodgivere som har fått bekreftet covid-19 og som har vært symptomfrie i minst 28 dager.

Ta kontakt med blodbanken på tlf 51518815/16/17 på dagtid ukedager.

Det pågår et nasjonalt prosjekt for å se om plasma fra personer som har gjennomgått covid-19-infeksjon kan benyttes til behandling av pasienter med covid-19. I første omgang er det etablerte blodgivere som prioriteres som givere av plasma.

Donasjon av utstyr, mat og gaver

Vi setter stor pris på at det er mange som ønsker å donere utstyr til SUS. Det er gledelig. Hvis du vil gi bort utstyr eller har spørsmål om dette, kontakt Line Tendeland på e-post line.tang.wa.tendeland@sus.no 

Les mer om donasjon av mat og gaver

Ønsker du å melde deg som helsepersonell for Helse Stavanger?

Helse Stavanger trenger deg i arbeidet med Covid-19-pandemien. Her kan du registrere deg som tilgjengelig helsepersonell. Vi trenger sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre.

Registrer deg her:
Er du sykepleier og ønsker å bidra på SUS?Er du spesialsykepleier eller jordmor og ønsker å bidra på SUS?
NB! Vi har svært stor pågang av interesserte som ønsker å bidra til å bekjempe pandemien. Det setter vi stor pris på. Vi har dessverre ikke kapasitet til å svare på henvendelser pr telefon og e-post.  Dersom vi har behov for bidrag fra flere yrkeskategorier vil det bli oppdatert fortløpende.  Vi prioriterer sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre i denne omgang.

 


For media

For medarbeidere

Saker om koronavirus

 • 28.05.2020
  Når åpner sykehuset for besøk igjen?

  Stavanger universitetssjukehus jobber nå for å legge til rette for besøk. Men før det kan skje, må vi sikre at det kan gjøres på en trygg og god måte. 

 • 28.04.2020
  Covid-19 diagnostikk (SARS-CoV-2 PCR) pr 27.april

  Testkapasiteten for SARS-CoV-2 PCR på laboratoriet er nå utvidet til ca. 1000 analyser per dag, også tilgangen på prøvetakingsutstyr er betydelig forbedret. For oppdaterte nasjonale testkriterier, se:

 • 17.04.2020
  Korona og kreft: Ofte stilte spørsmål

  Å ha kreft er ekstra krevende nå. Kreftpasienter er en risikogruppe som er utsatt for koronasmitte. Kreftspesialister ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) svarer derfor på ofte stilte spørsmål om kreft og krefttilbudet på SUS.

 • 16.04.2020
  Ønsker du å bidra?

  Vi får mange henvendelser fra bedrifter, lag, organisasjoner og privatpersoner som ønsker å bidra ved å gi mat og gaver til medarbeiderne på SUS. Det setter vi stor pris på. Av smittehensyn har vi etablert en egen ordning for mottak og distribusjon.

 • 16.04.2020
  Prøvetakingsutstyr - egenprodusert virustransportmedium (VTM)

  Som følge av leveranseproblemer av kommersielt virustransportmedium (UTM-RT) som benyttes til PCR-diagnostikk av blant annet SARS-CoV-2, har avdeling for medisinsk mikrobiologi startet med egenproduksjon av virustransportmedium.

 • 08.04.2020
  Minikampanje for å førebyggje sjølvmord

  For mange er denne våren ekstra tung. Ringverknadane av koronapandemien er mange og gjer at kvardagen kan vere vanskeleg å takle. Helse Vest kjører derfor ein folkeopplysingskampanje no i påska for å førebyggje sjølvmord.

 • 08.04.2020
  Korona: Informasjon til barn og unge

  Barn og unge merker at dagene er annerledes for tida. Mange spørsmål dukker opp. Derfor har Stavanger universitetssjukehus laget en egen informasjon, både video og tekst, til barn om koronaviruset. 

 • 03.04.2020
  Korona: Slik er tilbudet for pasienter ved Klinikk for psykisk helsevern voksne

  Både pasienter, pårørende og medarbeidere ved Klinikk psykisk helsevern voksne påvirkes av koronaepidemien. Det betyr ikke at pasienter ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) ikke får tilbud om behandling. Pasienter skal fortsatt få forsv...

 • 03.04.2020
  Hvordan behandles intensivpasienter med covid-19

  Pasientene som kommer til intensivavdelingen med covid-19, er veldig syke. De trenger mye og krevende behandling. Her forklarer avdelingsoverlege ved intensivavdelingen, Kristian Strand, om behandlingen pasientene gjennomgår.

 • 30.03.2020
  Hvor har avdelingen flyttet?

  Noen av postene våre har fått nye funksjoner i forbindelse med koronautbruddet. Finn fram til rikig sted her:

 • 25.03.2020
  Korona: Statusoppdatering 25. mars

  Her er en kort oppdatering fra Stavanger universitetssjukehus (SUS) onsdag 25. mars.

 • 22.03.2020
  Korona: Medarbeider ved Dalane DPS testet positivt

  En medarbeider ved Dalane distriktspsykiatriske senter (DPS) testet positivt for Covid-19 lørdag 21. mars. 25 medarbeidere ble umiddelbart satt i karantene som følge av dette, noe som medfører at sengeposten vil holde stengt i 14 dager. Det...

 • 20.03.2020
  Korona: Statusoppdatering 20. mars

  Her er en oppdatering av status på Stavanger universitetssjukehus (SUS) fredag 20. mars.

 • 18.03.2020
  Korona: Statusoppdatering 18. mars

  Her er en oppdatering av status på Stavanger universitetssjukehus (SUS) onsdag 18. mars.

 • 16.03.2020
  Korona: Informasjon til personer med rusmiddelbruk og LAR-pasienter

  Personer som bruker illegale stoffer eller som er i et liv med legemiddelassistert rehabilitering (LAR), er mer utsatt for at koronaviruset enn andre. Derfor er det spesielt viktig at denne informasjonen kommer fram til dem det gjelder.

 • 16.03.2020
  Korona: Statusoppdatering 16. mars

  Her er en oppdatering av status på Stavanger universitetssjukehus (SUS) mandag 16. mars.

 • 13.03.2020
  Korona: Status fredag 13. mars

  Her er en oppdatering på status for Stavanger universitetssjukehus fredag 13. mars.

 • 12.03.2020
  Korona: Status på SUS

  Her finner du status på koronasituasjonen på Stavanger universitetssjukehus (SUS). Denne saken oppdateres hver ukedag framover.  

 • 10.03.2020
  Korona: Oppdatering tirsdag 10. mars

  Tre medarbeidere fikk påvist koronasmitte mandag kveld. Ingen av dem har vært på jobb mens de var smittsomme. Stavanger universitetssjukehus (SUS) følger opp de omfattende tiltakene som ble satt i gang for å sikre at det fortsatt er trygt o...

 • 09.03.2020
  Korona: Oppdatering mandag 9.3.

  Søndag 8. mars testet en medarbeider på fødeavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) positivt på korona. Sykehuset har iverksatt svært omfattende tiltak - og planlegger å drive fødeavdelingen på en god og forsvarlig måte også framover.

 • 06.03.2020
  Korona: Prøvesvar forvekslet – skjerper rutinene

  Tre personer har dessverre fått feil svar om mulig koronasmitte. Alle tre er informert, og det er ikke grunn til å tro at dette har bidratt til ytterligere spredning av koronaviruset.

 • 03.03.2020
  Rundt 25 medarbeidere hjemme fra jobb etter reise i område med koronautbrudd

  I tråd med retningslinjer fra norske myndigheter er rundt 25 medarbeidere på Stavanger universitetssjukehus (SUS) hjemme etter reise i områder med pågående koronautbrudd. Ingen av disse har fått påvist koronasmitte.

 • 03.03.2020
  Koronavirus - rutiner for ansatte

  Dersom det er 10 dager eller mindre siden du kom hjem fra reise i land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt (såkalt «grønne land») skal du testes for covid-19. Dette gjelder også for vikarer.

 • 23.01.2020
  Følger utviklingen av koronavirus

  Et koronavirus har forårsaket et pågående utbrudd av luftveisinfeksjon. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet følger situasjonen tett.

Fant du det du lette etter?