Dagens smittesituasjon

Dette er en samleside med informasjon om luftveissykdom, eksempelvis covid-19.


Informasjon om timeavtale og besøk 

De fleste smitteverntiltakene er avviklet, men det er fortsatt enkelte hensyn som må tas. Dette gjelder nå: 

Informasjon til deg som har timeavtale

Informasjon til deg som skal på besøk

Informasjon til fødende

Her er koronainformasjon til fødende og partner​​

​​Informasjon for media 

Her er informasjon til media - tall, presseorienteringer og kontaktinformasjon​​ ​​ ​​ 

​Informasjon til medarbeidere  

Her er informasjon til medarbeidere - rutiner som gjelder​ 

​​Dette betyr grønn, gul og rød beredskap 

Beredskap handler om å være forberedt på å takle ulike type hendelser. SUS bruker tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift. Det er grønn, gul og rød beredskap.

Beredskapsnivåene er i henhold til regional helseberedskapsplan for Helse Vest.

Grønn beredskap
En uavklart situasjon der det kan bli behov for ekstraordinære ressurser og tiltak. Det er et avgrenset behov for ekstra ressurser. Situasjonen kan kreve økt oppmerksomhet.

Gul beredskap

En uønsket hendelse med avgrenset omfang har skjedd. Situasjonen må håndteres med utvidet innsats/ekstraordinære ressurser og tiltak.

Rød beredskap

En alvorlig uønsket hendelse har skjedd. Det er stort behov for ekstraordinære ressurser og tiltak. ​

​Informasjon til blodgivere

Du skal ikke møte til blodgivning dersom du har vært syk i løpet av de siste 14 dagene. Du skal ha vært symptomfri i 14 dager dersom du har hatt feber. Dersom du ikke har hatt feber skal du være symptomfri i 7 dager. Ta kontakt for å avtale ny time.

Oppmøte
Møt presis til timen for å sikre at det ikke er for mange personer i blodbanken samtidig. Hold gjerne avstrand til andre, og bruk tilgjengelige desinfeksjonsmidler. Husk å ta med gyldig ID med bilde. 

Åpningstider og -steder
Du kan gi blod på Stavanger universitetssjukehus mellom klokken 07.45 og 14.00 hver ukedag, og enkelte onsdager fram til klokken 17.00. 

Tapping av blod skjer også på tappestasjonene på Bryne på mandager og i Egersund på utvalgte tirsdager. 

Hvis du har spørsmål om blodgivning, ta kontakt med blodbanken på telefon
51 51 88 15/16/17 mellom klokken 08.00 og 14.30 i ukedagene.

 Aktuelt