For media

Stavanger universitetssjukehus er i gul beredskap. Her presenteres status og tall rundt koronasituasjonen.

​Kontaktinformasjon

Pressetelefon: 477 00 999

Epost: web@sus.no

Presseorienteringer

Vi legger alle presseorienteringene ut på vår facebookside i etterkant. De ligger også på YouTube.

Presseorientering 14. januar

På denne orienteringen sier beredskapssjef Elisabeth Haga Jacobsen, analyserådgiver Snorre Eikeland og smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe litt om tall og status for pandemien i vårt område.

Se hele presseorienteringen (YouTube)

Nettsak: Fortsatt høyt smittenivå - seks covidpasienter innlagt siste døgn

Presseorientering 8. januar

På fredagens presseorientering om covid-19 fra sykehuset deltar fagdirektør Eldar Søreide, smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe og avdelingsoverlege Bjørnar Gilje ved avdeling for blod- og kreftsykdommer.

Se hele presseorienteringen (YouTube)

Nettsak: - Dette kan bli den tøffeste perioden siden pandemien startet

Presseorientering tirsdag 5. januar

Vi må tilbake i mars og april for å finne et høyere antall covid-innlagte enn nå. Og SUS forventer flere innleggelser den kommende uka. Det er administrerende direktør Helle Schøyen og smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe som gir en statusoppdatering på covid-19-situasjonen.

Se hele presseorienteringen (YouTube)
Nettsak: Høyeste antall innlagte siden mars/april

Presseorientering torsdag 10. desember

Her får du en oppsummering av høsten og status på sykehuset per i dag. Det er smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe, avdelingssjef og overlege ved Mottaksklinikken, Anita Lyngøy, og avdelingsoverlege Siri Lerstøl Olsen i akuttmottaket som gir denne oppdateringen.

Presseorientering torsdag 26. november

Administrerende direktør Helle Schøyen gir en kort statusoppdatering, før klinikksjef Geir Lende ved Klinikk A (inneholder intensiv, anestesi, operasjon, dagkirurgi Hillevåg og ortopedisk avdeling) forteller om hvordan han opplevde det da han plutselig ble smittet selv og ledergruppa måtte ut i karantene. Smittevernoverlege Jon Sundal avslutter sendingen.
Se hele presseorienteringen (YouTube)

Nettsak: Klinikksjef Geir Lende forteller om det å bli smittet selv

Tidligere presseorienteringer  

Oversikt over innlagte pasienter 

Tall - oppdatert 16. januar klokken 13

Antall innlagte pasienter med covid-19: 14
Antall innlagte pasienter med covid-19 som mottar respiratorbehandling: 4
Pasientene er i aldersgruppe 40-50 år, 50-60 år, 60-70 år og 70-80 år.
Antall dødsfall på SUS som følge av covid-19: 7

Hvis en pasient mottar respiratorbehandling eller dør som følge av covid-19, gir vi ut informasjon om hvilken aldergruppe pasienten tilhører. Av personvernhensyn gir vi ikke ytterligere opplysninger om pasientene og deres helsetilstand. 

Ukesrapporter og smittetilfeller SUS

Tallene blir publisert som ukerapport hver fredag mellom klokka 10 og 12: 


  • Antall pasienter som er innlagt på SUS med covid-19 hver dag siste måned og totalt.   
  • Antall pasienter med covid-19 som er utskrevet fra SUS hver dag siste måned og totalt.      
  • Antall pasienter som har vært gjennom luftveismottaket hver dag siste måned, og andel av disse med påvist covid-19      
  • Estimert reproduksjonstall (smittetall) for Helse Stavanger sitt opptaksområde      
  • Utvikling av antall medarbeidere i karantene de siste 14 dagene


Smittetilfeller SUS 

Smittetilfeller SUS
​DatoSted​Positive prøver​Nærkontakter​Tiltak og drift​
​12. januar 
​Gastrokirurgisk sengepost 6H
​1 medarbeider 
6 medarbeidere 
​3 pasienter 
​Nærkontakter er identifisert, satt i karantene og testes.

Posten driftes som normalt.
​11. januar 
​Pandemipost 1
​2 medarbeidere 

Smittekilde foreløpig usikker. Medarbeiderne har fulgt rutiner - og blir ivaretatt. 

Oppdatering 13. januar: 

3 medarbeidere 
​0 medarbeidere 
0 pasienter 

1 medarbeider i karantene for å være føre-var 

Oppdatering 13. januar: 

4 medarbeidere 
0 pasienter 
​Smittesporing pågår. 

Posten driftes som normalt. 
​8. januar 
​Infeksjonspost 3F 
​2 medarbeidere 

Smittekilde usikker. Medarbeiderne har fulgt rutiner - og blir ivaretatt. 
​26 medarbeidere 
6 pasienter 
​​Nærkontakter er identifisert, satt i karantene og testes.

Alle medarbeidere på jobb i uke 1 testes for å være føre-var. 

Posten driftes som normalt. 
​7. januar 
​Ambulansetjenesten
​2 medarbeidere 

Smittekilde ukjent. Medarbeiderne har fulgt rutiner - og blir ivaretatt. 
​12 medarbeidere 
15 pasienter 
​Nærkontakter er identifisert, satt i karantene og testet.

Ambulansetjenesten driftes som normalt. Beredskapen opprettholdes.  
​6./7. januar
​Barselhotell 
​2 medarbeidere

Smittekilde ukjent. Medarbeiderne har fulgt rutiner - og blir ivaretatt. 
​3 medarbeidere 
4 pasienter 

Ytterligere 3 medarbeidere i karantene for å være føre-var
​Nærkontakter er identifisert, satt i karantene og testet. 

Posten driftes som normalt. 
​5. januar 
​Nyreseksjon sengepost 3B
​2 medarbeidere 

Smittekildene er kjent. Medarbeiderne har fulgt alle rutiner - og blir ivaretatt. 

Oppdatering 6. januar: 

3 medarbeidere 
​10 medarbeidere
9 pasienter 
​Nærkontakter er identifisert, satt i karantene og testet. Smittesporing pågår. 

Inntil videre driftes avdelingen som normalt. 
​4. januar 
​Avdeling for radiologi 
​1 medarbeider 

Smittekilde er kjent. Medarbeider har fulgt alle rutiner - og blir ivaretatt
​7 medarbeidere 
0 pasienter 
​Nærkontakter er identifisert, satt i karantene og testet. 

Avdelingen driftes som normalt. 
​4. januar 
​Terapiavdelingen
​1 medarbeider 

Smittekilde er kjent. Medarbeider har fulgt alle rutiner - og blir ivaretatt
​0 medarbeidere 
0 pasienter 
​Avdelingen driftes som normalt. 
​3. januar 
​Hematologisk sengepost 2K
2 medarbeidere 

Smittekilde er kjent. Medarbeiderne har fulgt rutiner  og blir ivaretatt. 

Oppdatering 12. januar: 

8 medarbeidere
​43 medarbeidere
25 pasienter Oppdatering 12. januar: 

35 medarbeidere


​Nærkontakter er identifisert, satt i karantene og testet. Smittesporing pågår. 

Alle pasienter på posten testes for å være føre-var. 

Inntil videre er det inntaksstopp til avdelingen. 1K og 2K samarbeider om pasientene som trenger øyeblikkelig hjelp. 


Tabellen gir en oversikt over smittetilfeller ved SUS.

Om personvern

Av personvernhensyn vil sykehuset ikke gi flere opplysninger om medarbeidere, pasienter eller pasienter sin helsetilstand.

Helsedirektoratet oppfordrer alle sykehus aktivt å informere om at de har en pasient innlagt som følge av covid-19. De presiserer imidlertid at det er viktig å ivareta personvern, slik at vedkommende ikke kan identifiseres.

Det er et strengt krav om at identifikasjon ikke skal være mulig, verken direkte eller indirekte, for at kravet til anonymitet skal være oppfylt.


 


Fant du det du lette etter?