For media

Her presenteres status og tall rundt koronasituasjonen.

​Kontaktinformasjon

Pressetelefon: 477 00 999
Hverdager klokka 08.00-15.30

Epost: web@sus.no

Medieko​ntakt

Presseorienteringer

Vi legger alle presseorienteringene ut på vår facebookside i etterkant. De ligger også på YouTube.

Presseorientering 22. april

Her er dagens presseorientering om covid-19 fra sykehuset med Geir Lende, klinikksjef for Klinikk A (som inneholder operasjonsavdelingen, intensiv, anestesi, ortopedisk og dagkirurgi Hillevåg), Kristian Strand, avdelingsoverlege ved intensivavdelingen og smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe.

Se hele presseorienteringen her (YouTube)

Nettsak: Må kutte tolv til tretten operasjoner daglig

Presseorientering 15. april

Smittesituasjonen i området vårt er dessverre igjen alvorlig, og Stavanger universitetssjukehus er bekymret. Antall innlagte pasienter med covid-19 har ligget på mellom 10 og 15 den siste uka – som er på nivå med antallet under den første bølgen våren 2020. Derfor hever vi nå beredskapsnivået til gult nivå.

Her kan du se hele presseorientering med smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe og beredskapssjef Elisabeth Haga Jacobsen (YouTube).

Nettsak: Alvorlig situasjon - hever beredskapsnivået

Presseorientering 4. februar

Antall innleggelser på sykehuset går ned, og beredskapsnivået på SUS justeres ned til grønt nivå. Samtidig opplever Klinikk for psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige at flere unge sliter med spiseforstyrrelser, tvangstanker og depresjonssymptomer under pandemien.

Se hele presseorienteringen (YouTube)

Nettsak: Normal drift og grønt beredskapsnivå, men økning av unge som har psykiske vansker

Presseorientering 28. januar

Her kan du se torsdagens presseorientering om covid-19. Statusen gis av fagdirektør Eldar Søreide, økonomi- og finansdirektør Tor Albert Ersdal, avdelingsoverlege ved avdeling for medisinsk mikrobiologi, Iren Høyland Löhr og smittevernoverlege Jon Sundal.

Se hele presseorienteringen (YouTube)

Nettsak: Kan analysere virusmutasjon om en til to uker

Presseorientering 21. januar

Her kan du se torsdagens presseorientering om covid-19, som SUS hadde sammen med Stavanger og Sandnes. Det var administrerende direktør Helle Schøyen, smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe og ordførerne Kari Nessa Nordtun og Stanley Wirak som deltok.

Se hele presseorienteringen (YouTube)

Nettsak: Situasjonen er fortsatt alvorlig. Vi må ikke gi oss nå.

Presseorientering 19. januar

Her orienterer administrerende direktør Helle Schøyen, smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe og beredskapssjef Elisabeth Haga Jacobsen om smittesituasjonen på pandemipost 1.

Se hele presseorienteringen (YouTube)

Nettsak: Utvikling i smittesituasjonen på pandemipost 1

Presseorientering 14. januar

På denne orienteringen sier beredskapssjef Elisabeth Haga Jacobsen, analyserådgiver Snorre Eikeland og smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe litt om tall og status for pandemien i vårt område.

Se hele presseorienteringen (YouTube)

Nettsak: Fortsatt høyt smittenivå - seks covidpasienter innlagt siste døgn

Presseorientering 8. januar

På fredagens presseorientering om covid-19 fra sykehuset deltar fagdirektør Eldar Søreide, smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe og avdelingsoverlege Bjørnar Gilje ved avdeling for blod- og kreftsykdommer.

Se hele presseorienteringen (YouTube)

Nettsak: - Dette kan bli den tøffeste perioden siden pandemien startet

Presseorientering tirsdag 5. januar

Vi må tilbake i mars og april for å finne et høyere antall covid-innlagte enn nå. Og SUS forventer flere innleggelser den kommende uka. Det er administrerende direktør Helle Schøyen og smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe som gir en statusoppdatering på covid-19-situasjonen.

Se hele presseorienteringen (YouTube)
Nettsak: Høyeste antall innlagte siden mars/april

  

Tidligere presseorienteringer  

Oversikt over innlagte pasienter 

Tall - oppdate​rt 29. juli klokken ​08.50​
NB! Tallene oppdateres hverdager - ved endringer i antall innlagte. 

Antall innlagte pasienter med ​covid-19 er totalt: 2​
Antall innlagte pasienter med covid-19 som mottar respiratorbehandling: 0
Antall dødsfall på SUS som følge av covid-19: 13

Hvis en pasient mottar respiratorbehandling eller d​ør som følge a​v covid-19, gi​r vi ut informasjon om hvilken aldergruppe pasienten tilhører. Av personvernhen​syn gir​ vi ikke ytterligere opply​​sninger om pasientene og deres helsetilstand. ​​

I oversikten ligger også avisolerte covid-19-pasienter.

Ukesrapporter og smittetilfeller SUS

Tallene blir publisert som ukerapport hver fredag rundt klokken 12.  

Sommeren 2021: Ukesrapport publiseres ikke ukene 27-​31


  • Antall pasienter som er innlagt på SUS med covid-19 hver dag siste måned og totalt.   
  • Antall pasienter med covid-19 som er utskrevet fra SUS hver dag siste måned og totalt.      
  • Antall pasienter som har vært gjennom luftveismottaket hver dag siste måned, og andel av disse med påvist covid-19      
  • Estimert reproduksjonstall (smittetall) for Helse Stavanger sitt opptaksområde      
  • Utvikling av antall medarbeidere i karantene de siste 14 dagene


Smittetilfeller SUS 

Tabellen vanskelig å lese på mobil? Prøv via PC.

Smittetilfeller SUS
​DatoSted​Positive prøver​Nærkontakter​Tiltak og drift​
Tirsdag 15. juni
Kirurgisk-ortopedisk sengepost 5G
1 medarbeider 

Smittekilden er kjent. Medarbeideren har fulgt alle rutiner - og blir ivaretatt. 
3 medarbeidere 
18 pasienter 
Nærkontakter er identifisert, satt i karantene og testes. 
Smittesporing pågår. 

Berørte medarbeidere og pasienter er informert. 

Posten driftes som normalt. 


Tabellen gir en oversikt over smittetilfeller ved SUS.

Om personvern

Av personvernhensyn vil sykehuset ikke gi flere opplysninger om medarbeidere, pasienter eller pasienter sin helsetilstand.

Helsedirektoratet oppfordrer alle sykehus aktivt å informere om at de har en pasient innlagt som følge av covid-19. De presiserer imidlertid at det er viktig å ivareta personvern, slik at vedkommende ikke kan identifiseres.

Det er et strengt krav om at identifikasjon ikke skal være mulig, verken direkte eller indirekte, for at kravet til anonymitet skal være oppfylt.


 

​​​​

Fant du det du lette etter?