For media

Her presenteres status og tall rundt koronasituasjonen.

​Kontaktinformasjon

Pressetelefon: 477 00 999

Epost: web@sus.no

Presseorienteringer

Vi legger alle presseorienteringene ut på vår facebookside i etterkant. De ligger også på YouTube.

Presseorientering 15. april

Smittesituasjonen i området vårt er dessverre igjen alvorlig, og Stavanger universitetssjukehus er bekymret. Antall innlagte pasienter med covid-19 har ligget på mellom 10 og 15 den siste uka – som er på nivå med antallet under den første bølgen våren 2020. Derfor hever vi nå beredskapsnivået til gult nivå.

Her kan du se hele presseorientering med smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe og beredskapssjef Elisabeth Haga Jacobsen (YouTube).

Nettsak: Alvorlig situasjon - hever beredskapsnivået

Presseorientering 4. februar

Antall innleggelser på sykehuset går ned, og beredskapsnivået på SUS justeres ned til grønt nivå. Samtidig opplever Klinikk for psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige at flere unge sliter med spiseforstyrrelser, tvangstanker og depresjonssymptomer under pandemien.

Se hele presseorienteringen (YouTube)

Nettsak: Normal drift og grønt beredskapsnivå, men økning av unge som har psykiske vansker

Presseorientering 28. januar

Her kan du se torsdagens presseorientering om covid-19. Statusen gis av fagdirektør Eldar Søreide, økonomi- og finansdirektør Tor Albert Ersdal, avdelingsoverlege ved avdeling for medisinsk mikrobiologi, Iren Høyland Löhr og smittevernoverlege Jon Sundal.

Se hele presseorienteringen (YouTube)

Nettsak: Kan analysere virusmutasjon om en til to uker

Presseorientering 21. januar

Her kan du se torsdagens presseorientering om covid-19, som SUS hadde sammen med Stavanger og Sandnes. Det var administrerende direktør Helle Schøyen, smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe og ordførerne Kari Nessa Nordtun og Stanley Wirak som deltok.

Se hele presseorienteringen (YouTube)

Nettsak: Situasjonen er fortsatt alvorlig. Vi må ikke gi oss nå.

Presseorientering 19. januar

Her orienterer administrerende direktør Helle Schøyen, smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe og beredskapssjef Elisabeth Haga Jacobsen om smittesituasjonen på pandemipost 1.

Se hele presseorienteringen (YouTube)

Nettsak: Utvikling i smittesituasjonen på pandemipost 1

Presseorientering 14. januar

På denne orienteringen sier beredskapssjef Elisabeth Haga Jacobsen, analyserådgiver Snorre Eikeland og smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe litt om tall og status for pandemien i vårt område.

Se hele presseorienteringen (YouTube)

Nettsak: Fortsatt høyt smittenivå - seks covidpasienter innlagt siste døgn

Presseorientering 8. januar

På fredagens presseorientering om covid-19 fra sykehuset deltar fagdirektør Eldar Søreide, smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe og avdelingsoverlege Bjørnar Gilje ved avdeling for blod- og kreftsykdommer.

Se hele presseorienteringen (YouTube)

Nettsak: - Dette kan bli den tøffeste perioden siden pandemien startet

Presseorientering tirsdag 5. januar

Vi må tilbake i mars og april for å finne et høyere antall covid-innlagte enn nå. Og SUS forventer flere innleggelser den kommende uka. Det er administrerende direktør Helle Schøyen og smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe som gir en statusoppdatering på covid-19-situasjonen.

Se hele presseorienteringen (YouTube)
Nettsak: Høyeste antall innlagte siden mars/april

  

Tidligere presseorienteringer  

Oversikt over innlagte pasienter 

Tall - oppdatert 19. april klokken 10

Antall innlagte pasienter med covid-19: 17
Antall innlagte pasienter med covid-19 som mottar respiratorbehandling: 5
Pasientene er i aldersgruppene 30-40 år, 50-60 år (to pasienter), 60-70 år og 70-80 år  
Antall dødsfall på SUS som følge av covid-19: 11

Hvis en pasient mottar respiratorbehandling eller dør som følge av covid-19, gir vi ut informasjon om hvilken aldergruppe pasienten tilhører. Av personvernhensyn gir vi ikke ytterligere opplysninger om pasientene og deres helsetilstand. 

I oversikten ligger også avisolerte covid-19-pasienter.

Ukesrapporter og smittetilfeller SUS

Tallene blir publisert som ukerapport hver fredag mellom klokka 10 og 12: 


  • Antall pasienter som er innlagt på SUS med covid-19 hver dag siste måned og totalt.   
  • Antall pasienter med covid-19 som er utskrevet fra SUS hver dag siste måned og totalt.      
  • Antall pasienter som har vært gjennom luftveismottaket hver dag siste måned, og andel av disse med påvist covid-19      
  • Estimert reproduksjonstall (smittetall) for Helse Stavanger sitt opptaksområde      
  • Utvikling av antall medarbeidere i karantene de siste 14 dagene


Smittetilfeller SUS 

Tabellen vanskelig å lese på mobil? Prøv via PC.

Smittetilfeller SUS
​DatoSted​Positive prøver​Nærkontakter​Tiltak og drift​
​Mandag 12. april
​Nyreseksjon sengepost 3B
​1 medarbeider

Smittekilde er ukjent. Medarbeideren har fulgt alle rutiner - og blir ivaretatt 
​10 medarbeidere 
5 pasienter 
​Nærkontakter er identifisert, satt i karantene og testes.

Berørte medarbeidere og pasienter er informert.  

Innlagte pasienter er testet – uten funn. Testing gjentas som et føre var-tiltak.

Aktuelle husstandsmedlemmer til nærkontakter er satt i ventekarantene. 

Posten driftes som normalt. 
​Søndag 11. april
​Sterilsentralen Våland
​1 medarbeider 

Smittekilde er ukjent. Medarbeideren har fulgt alle rutiner - og blir ivaretatt. 
​8 medarbeidere
0 pasienter 
​​Nærkontakter er identifisert, satt i karantene og testes. Smittesporing pågår. 

Inntil videre driftes posten som normalt, og vil ikke påvirke forsyningen til avdelingene. 
​Torsdag 8. april
​Medisinsk dialyse 3C
​1 medarbeider 

Smittekilde er ukjent. Medarbeideren har fulgt alle rutiner - og blir ivaretatt. 
​10 medarbeidere 
9 pasienter 
​Nærkontakter er identifisert, satt i karantene og testes.

Berørte medarbeidere og pasienter er informert.  

Alle pasienter og medarbeidere i aktuelt tidsrom testes. Testing gjentas som et føre-var-tiltak.

Aktuelle husstandsmedlemmer til nærkontakter er satt i ventekarantene. 

Posten driftes som normalt. 

Pasienter som er nærkontakter vil få behandling på egne rom i karanteneperioden. Egen transport er etablert for disse. 
Onsdag 17. mars
Nyreseksjon sengepost 3B
1 medarbeider 

Smittekilde er kjent. Medarbeideren har fulgt alle rutiner - og blir ivaretatt. 
10 medarbeidere
8 pasienter 
Nærkontakter er identifisert, satt i karantene og testes. 

Berørte medarbeidere og pasienter er informert. 

Inntil videre er det inntaksstopp ved posten ut dagen, torsdag. 
Tabellen gir en oversikt over smittetilfeller ved SUS.

Om personvern

Av personvernhensyn vil sykehuset ikke gi flere opplysninger om medarbeidere, pasienter eller pasienter sin helsetilstand.

Helsedirektoratet oppfordrer alle sykehus aktivt å informere om at de har en pasient innlagt som følge av covid-19. De presiserer imidlertid at det er viktig å ivareta personvern, slik at vedkommende ikke kan identifiseres.

Det er et strengt krav om at identifikasjon ikke skal være mulig, verken direkte eller indirekte, for at kravet til anonymitet skal være oppfylt.


 


Fant du det du lette etter?