HELSENORGE

Første pasient registrert i KvaRus

-Vi er i gang! Lillian Jensen fra OBS-teamet har registrert første pasient i Kvalitetsregister for rusbehandling. Hun gratuleres av Karianne Borgen ved Inntaks- og oppstartsteamet (IO-teamet) ved Helse Stavanger.

To medarbeidere foran et vindu, med blomster på et bord.
-Vi er i gang! Lillian Jensen(til høyre) fra OBS-teamet har registrert første pasient i Kvalitetsregister for rusbehandling. Hun gratuleres av Karianne Borgen ved Inntaks- og oppstartsteamet ved Helse Stavanger. Foto Sverre Nesvåg.

​Torsdag 9. januar 2020 er en merkedag for rusfeltet. Kvalitetsregister for rusbehandling er åpnet for registrering, det har fått sitt første datasett, e-læringsprogrammet er publisert og tilgang for registrerende enheter gis fortløpende.

– At rusfeltet nå får et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister åpner for en systematisk vurdering av behandling og behandlingsresultater, sier registeransvarlig Sverre Nesvåg.

– Hvilke tilbud får pasientene og hvilke resultater oppnås? Hva kjennetegner pasientene, og hva synes de om behandlingen de får? Vi får nå et godt datagrunnlag for forskning på feltet og et redskap for utvikling av bedre tjenester. Pasientene har en aktiv rolle i registreringsarbeidet og får et mer bevisst forhold til sin egen utvikling gjennom behandlingen.