KvaRus Registrering – e-læring

E-læringskurset som viser hvordan en registrerer i KvaRus vil nå bli tilgjengelig i alle HF-enes læringsportaler.

 Hele kurset tar ca en halvtime, men kan også brukes som oppslagsverk for de enkelte skjemaene.

Logg deg inn via læringsportalen eller bruk den åpne e-læringen fra helse sørøst. (kurs.helse-sorost.no)