HELSENORGE

KvaRus Registrering – e-læring er stengt til 1. februar

Vi åpner lenken når det reviderte E-læringskurset er klart. 

 Hele kurset tar ca en halvtime, men kan også brukes som oppslagsverk for de enkelte skjemaene.

Logg deg inn via læringsportalen eller bruk den åpne e-læringen fra helse sørøst. (kurs.helse-sorost.no)