Registerets oppbygning

Utgangspunktet for registeret er et behandlingsforløp, slik dette er beskrevet i pakkeforløp for TSB. Forløpet starter ved inntak til behandling og avsluttes ved utskrivning. I KVARUS inngår et pasientregister og en oversikt over behandlingsforløp knyttet til den enkelte pasient.
 

Basisregistrering

Hovedformålet med basisregistreringen er å identifisere pasientens problembelastning, hvor alvorlig pasienten vurderer sin bruk av rusmidler og hvordan egen livssituasjon vurderes. Opplysningene fra basisregistreringen bør være med å danne grunnlaget for videre individuell utredning og behandling.

Målepunktregistrering

Ved målepunkt registreres innholdet i behandlingen, pasientens aktuelle situasjon og tilbakemelding på behandlingen som gis.

Avslutning

Ved avslutning registreres oppnådde behandlingsresultat og avtaler om oppfølging etter utskriving.

Ett år etter avsluttet behandling registreres aktuell livssituasjon og hvilken oppfølging pasienten har fått.

Pakkeforløp

 

 

pakkeforløp1

Trykk på bildet for stor versjon.

Trykk på bildet for stor versjon.

pakkeforløp 3

Trykk på bildet for stor versjon.

pakkeforløp 2

Trykk på bildet for stor versjon.

 

Kontaktinformasjon