HELSENORGE

Hva trenger du for at den første tiden etter fødsel blir best mulig for deg?

Kvinneklinikken ved Stavanger universitetssjukehus inviterer deg som gravid og/eller mor i Sør-Rogaland til å si meningen din om hva du trenger for en trygg og god barseltid. Målet er blant annet å kartlegge hvilke framtidige helsetilbud nye familier trenger dersom de er friske og selv velger å reise hjem tidlig etter fødsel. 

Mor holder et spedbarn, jordmor smiler i bakgrunnen

Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger.

Spørreundersøkelsen er anonym, og er laget av jordmødre og lege ved Stavanger universitetssjukehus og helsesykepleiere fra kommuner i Sør-Rogaland. 

Svarene vil på sikt kunne bidra til et bedre helsetjenestetilbud for nye familier i Sør-Rogaland.  

Hvem kan svare på undersøkelsen?

Vi ønsker å nå ut til deg som venter ditt første barn, eller som har egne barn fra før. Du er enten:

  • gravid og skal på rutineultralydundersøkelse i uke 18-20
  • mor og er med barnet på 6-ukerskontroll på helsestasjonen

Om spørreundersøkelsen og personvern

Spørreundersøkelsen tar 5 til 15 minutter å svare på. Vi samler ikke inn opplysninger som kan identifisere deg som enkeltperson, verken direkte eller indirekte. Opplysninger om kommunetilhørighet blir samlet i kategorier etter antall innbyggere i kommunen, sli​k at det ikke er mulig å identifisere noen uansett kommunestørrelse.

Spørreundersøkelsen er tilgjengelig for en periode på 12 måneder fra februar 2023. Du kan derfor svare på undersøkelsen flere ganger, dersom det er aktuelt for deg. ​

Har du spørsmål?

Ta kontakt på mail til signe.egenberg@sus.no eller på mobil 90 76 76 39.​


Du kan svare på undersøkelsen her (svar.ihelse.net)​


Fant du det du lette etter?