Martin Kurz mottar ærespris

Siden 2009 har Martin Kurz jobbet for å forbedre behandlingen for hjerneslag. Nå mottar han LHL Hjerneslag sin ærespris for arbeidet sitt.

Lin Iren Giske Andersen fra LHL Hjerneslag deler ut æresprisen for 2022 til Martin Kurz

Lin Iren Giske Andersen fra LHL Ung Hjerneslag Rogaland deler ut årets ærespris til Martin Kurz. Foto: Svein Lunde

LHL Hjerneslag sin ærespris tildeles personer som har gjort en ekstraordinær innsats innen hjerneslag, innenfor hjernehelse og for slagrammede og deres pårørende. Prisen utnevnes av sentralstyret i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, som LHL Hjerneslag er en del av. ​​​

Hjerneslagsbehandling i verdenstoppen

I år går æresprisen til Martin Kurz. De siste 13 årene har han som seksjonsoverlege på Nevrosenteret ved Stavanger universitetssjukehus arbeidet for å utvikle behandlingstilbudet for hjerneslag. I dag ligger SUS i Norges- og verdenstoppen i rask behandling av hjerneslag. 

Kurz er også professor ved Universitetet i Bergen og leder i Norsk hjerneslagsforening. 

- Denne prisen betyr mye for meg, og jeg er både glad og takknemlig. Den mottar jeg på vegne av et helt team på SUS. Her er det mange folk som bør nevnes, fra ambulansearbeidere og medarbeidere på akuttmottaket, til de som arbeider på radiologisk og nevrologisk avdeling. Ikke minst har også LHL Hjerneslag selv vært en sentral bidragsyter til arbeidet vårt, sier Kurz.

Juryens begrunnelse

Æresprisens jury trekker fram at Kurz har reddet flere liv gjennom arbeidet sitt og gitt slagpasienter et bedre utgangspunkt for rehabilitering. 

Det har han gjort blant annet ved å spre kunnskap om symptomer på slag og å systematisk arbeide for å forbedre hele behandlingskjeden på hjerneslag. Kurz er en fagperson som er opptatt av den slagrammede også i det videre forløpet gjennom rehabilitering og oppfølging, lyder begrunnelsen fra sentralstyret i LHL. 

Generalsekretær i LHL Hjerneslag, Tommy Skar, er trygg på årets utnevnelse. 

​- Disse statuttene beskriver Kurz sitt virke og sentrale rolle på en god måte, sier generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag. 

Prisen har tidligere blitt tildelt overlege og professor David Russell (2017), lege og 
førsteamanuensis Maren Ranhoff Hov (2018), overlege, professor og faglig leder Bent 
Indredavik (2019), overlege Anne Hege Aamodt (2020) og klinikkoverlege og 
førsteamanuensis Frank Becker (2021).

P​risen består av et diplom og en portrettegning av prismottakeren tegnet av Kerstin Skar fra Atelieret Garasjen, Ås.​