Elverum

6.november 2018
På Elverum skal vi øve på å redde liv og gi helsehjelp når mange er skadd (masseskade), å gi helsehjelp til evakuerte, samt beredskapsledelse.
Norgeskart der Elverum er markert med en blå prikk. Tegning.

Hovedtema på øvelsen er CBRN-e, som er en fellesbetegnelse som omfatter kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), nukleært materiale (N) og eksplosiver (E).
Øvelsen i Elverum blir en fullskalaøvelse der både kommunale helsetjenester, sykehus, politi, brann- og redningstjeneste, frivillige organisasjoner, Forsvaret og NATO deltar.

Praktiske konsekvenser

Dersom du har time hos helsetjenesten eller har fått innkalling til sykehuset, skal du møte som avtalt.


Generelt om øvelsen

I oktober og november 2018 vil Norge være vertsnasjon for NATO-øvelsen Trident Juncture. Øvelsen blir en av alliansens største øvelser, og vil i hovedsak pågå i Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland og Hedmark.

Målet med øvelsen er å forsterke samarbeidet innad i NATO og med alliansens samarbeidspartnere.

Les mer om NATO-øvelsen 

I forbindelse med NATO-øvelsen, har Helse- og omsorgsdepartementet bestemt at også helsesektoren skal øve og at nasjonal helseøvelse i 2018 skal være samordnet med Trident Juncture. Det at NATO øver i Norge, gir oss en unik mulighet til å trene sammen med Forsvaret, NATO og frivillige organisasjoner.

Les mer om helseøvelsen

 

Fant du det du lette etter?