Ørlandet

25.september 2018
Det er vedtatt at Norges militære hovedkampflybase skal legges til Ørlandet. Dette er derfor ett viktig sted for å øve på samhandling mellom Forsvaret og sivil helsetjeneste. Øvelsen på Ørlandet er den første av i alt fem deløvelser i Nasjonal helseøvelse 2018.
Norgeskart der Ørlandet er markert med en blå prikk. Tegning.

Dette skal vi øve på

På Ørlandet skal vi øve på å redde liv og gi helsehjelp når mange er skadd (masseskade), å gi helsehjelp til evakuerte, samt beredskapsledelse.
Under øvelsen på Ørlandet vil det være skadde soldater og flere sivile skadde, som har behov for undersøkelse og behandling. Deretter vil det også være en hendelse mot flystasjonen.

Øvelsen på Ørlandet blir en fullskalaøvelse, der både kommunale helsetjenester, sykehus, politi, brann- og redningstjeneste, frivillige organisasjoner, Forsvaret og NATO deltar.

St. Olav HF vil delta med AMK og ambulanseressurser. Kommunehelsetjenesten vil delta med legevakt, andre kommunale akuttressurser og sin beredskapsledelse. Politiet, Sivilforsvaret Røde Kors og andre ressurser fra redningstjenesten vil også delta. Hovedredningssentralen vil delta på øvelsen og vil samordne sivil redningstjeneste opp mot Forsvaret.

Praktiske konsekvenser

Dersom du har time hos helsetjenesten eller har fått innkalling til sykehuset, skal du møte som avtalt.

Generelt om øvelsen

I oktober og november 2018 vil Norge være vertsnasjon for NATO-øvelsen Trident Juncture. Øvelsen blir en av alliansens største øvelser, og vil i hovedsak pågå i Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland og Hedmark.

Målet med øvelsen er å forsterke samarbeidet innad i NATO og med alliansens samarbeidspartnere.

Les mer om NATO-øvelsen 

I forbindelse med NATO-øvelsen, har Helse- og omsorgsdepartementet bestemt at også helsesektoren skal øve og at nasjonal helseøvelse i 2018 skal være samordnet med Trident Juncture. Det at NATO øver i Norge, gir oss en unik mulighet til å trene sammen med Forsvaret, NATO og frivillige organisasjoner.

Les mer om helseøvelsen

Fant du det du lette etter?