Tynset

26.oktober 2018
På Tynset skal vi øve på å redde liv og gi helsehjelp når mange er skadd (masseskade), å gi helsehjelp til evakuerte, samt beredskapsledelse. Hovedtema på øvelsen er masseskade.
Norgeskart der Tynset er markert med en blå prikk. Tegning.

Øvelsen på Tynset blir en fullskalaøvelse der både kommunale helsetjenester, sykehus, politi, brann- og redningstjeneste, frivillige organisasjoner, Forsvaret og NATO deltar.

Praktiske konsekvenser

Dersom du har time hos helsetjenesten eller har fått innkalling til sykehuset, skal du møte som avtalt.

Generelt om øvelsen

I oktober og november 2018 vil Norge være vertsnasjon for NATO-øvelsen Trident Juncture. Øvelsen blir en av alliansens største øvelser, og vil i hovedsak pågå i Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland og Hedmark.

Målet med øvelsen er å forsterke samarbeidet innad i NATO og med alliansens samarbeidspartnere.

Les mer om NATO-øvelsen 

I forbindelse med NATO-øvelsen, har Helse- og omsorgsdepartementet bestemt at også helsesektoren skal øve og at nasjonal helseøvelse i 2018 skal være samordnet med Trident Juncture. Det at NATO øver i Norge, gir oss en unik mulighet til å trene sammen med Forsvaret, NATO og frivillige organisasjoner.

Les mer om helseøvelsen

Fant du det du lette etter?