HELSENORGE

Nasjonalt referanselaboratorium for Legionella ved SUS

Fra 1. august 2021 har Stavanger universitetssjukehus (SUS) overtatt hele referansefunksjonen for Legionella i Norge. 


For mer informasjon om referanselaboratoriet og våre analyser, se vår nye webside: Nasjonalt referanselaboratorium for Legionella - Helse Stavanger (helse-stavanger.no)

Referanselaboratoriet for Legionella har følgende hovedoppgaver:

  • Referansediagnostikk
  • Tilby ulike metoder for påvisning og typing av legionella til bruk i diagnostikk, smittesporing og forskning
  • Opprettholde nasjonal stammebank over pasientrelaterte legionella-isolat og annet referansemateriale
  • Overvåkning, beredskap og respons ved utbrudd av legionellose
  • Vitenskapelig råd og støtte
  • Samarbeid og forskning
 
Mikrobiologiske laboratorier i Norge skal sende alle nye kliniske legionella-isolater, samt legionella-isolater fra vann- og miljøprøver i forbindelse med smitteoppsporing rundt kliniske tilfeller, til referanselaboratoriet. Her blir isolatene bekreftet og karakterisert videre, i tillegg til at de lagres i den nasjonale stammebanken for legionella.
 
Det er viktig at relevant informasjon fra rekvirent når frem til oss, spesielt i forbindelse med smittesporing. Dette fylles inn i rekvisisjonen. Det er en fordel om kopi av primærrekvisisjon i tillegg legges ved. Dersom vi skal utføre primærdiagnostikk (kun etter avtale) er det viktig at dette oppgis i rekvisisjonen.
 
Ved innsending av isolat eller prøvemateriale til referanselaboratoriet bruk vår oppdaterte rekvisisjon. Rekvisisjonen fylles helst ut elektronisk, skrives ut og sendes sammen med isolatet/prøvematerialet.
 
 
Kontaktinformasjon:

Ansvarlig Nasjonalt referanselaboratorium for Legionella
Anne Vatland Krøvel
e-post: anne.vatland.krovel@sus.no​
tlf  +47  51 51 48 35  / 92 60 49 14
 
Ansvarlig overlege
Monica Regine Romstad
e-post: monica.regin​e.romstad@sus.no
tlf +47  51 51 88 54

​​