HELSENORGE

NorTrials: Nytt samarbeid skal gi flere kliniske studier i Norge

På verdensdagen for kliniske studier lanseres NorTrials – et samarbeid mellom næringslivet og spesialisthelsetjenesten. Formålet er å øke mengden av og deltakelsen i kliniske studier, til det beste for pasientene. 

52084711135_2673de43d9_o.jpg

Inger Marie Skoie, seksjonsoverlege ved hudavdelingen, er faglig leder for NorTrials’ senter for immunologiske sykdommer og inflammasjon. Dette senteret er satt til Stavanger universitetssjukehus. Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger.

​Kliniske studier og NorTrials

  • I kliniske studier forsker man på effekter og bivirkninger av nye medisiner og behandlingsmetoder. 
  • Ifølge handlingsplanen for kliniske studier fra Helse- og omsorgsdepartementet, skal antallet kliniske studier dobles i perioden fra 2021 til 2025. Derfor etableres NorTrials. 
  • Samarbeidet i NorTrials skal være en vei inn i spesialisthelsetjenesten for små og store bedrifter og offentlige aktører som ønsker å gjennomføre kliniske studier ved norske sykehus. 
  • NorTrials skal også øke deltakelsen i kliniske studier, ved å innføre i et nytt og gjennomarbeidet system. 

Fredag 20. mai lanseres samarbeidet som skal sette kliniske studier i et nytt system i spesialisthelsetjenesten. 

Dette blir det flere positive ringvirkninger av. Fagmiljøet får tatt i bruk ny kunnskap, og pasientene får tilgang til nye og lovende behandlingsmuligheter, sier Inger Marie Skoie, seksjonsoverlege ved hudavdelingen. 

Ansvar til SUS

Skoie er faglig leder på et av seks sentre etablert under NorTrials. Disse sentrene er ansvarlige for kliniske studier innenfor et spesifikt fagområde. Stavanger universitetssjukehus har fått ansvar for senteret for autoimmune sykdommer og inflammasjon. Det betyr at Skoie og det brede fagmiljøet på SUS får et nasjonalt ansvar for kliniske studier som inkluderer tilstander som skyldes eller preges av pasientens eget immunsystem. 

Det er mange forskjellige fagdisipliner som vil ha tilstander som faller innenfor dette senteret. Revmatologi, dermatologi og endokrinologi er noen eksempler. Dette er et multidisiplinært fagfelt, sier Skoie. 

Bakgrunnen for at senteret for autoimmune sykdommer og inflammasjon legges til SUS, er det godt etablerte fagmiljøet. I en årrekke har klinisk immunologisk forskningsgruppe markert seg nasjonalt og internasjonalt, under ledelse av professor og overlege ved revmatologisk avdeling Roald Omdal. 

Ny tid for kliniske studier

Nå ser Skoie fram til å bygge videre på grunnlaget som tilbys gjennom samarbeidet mellom næringslivet og spesialisthelsetjenesten. Deltakelsen i kliniske studier har nemlig gått nedover de siste tiårene. 

​ Det krever tid og ressurser å delta i kliniske studier. En kliniker må se til pasienten, monitorere effekter og dokumentere dem. Prosessen i seg selv har også vært komplisert. Nå skal vi legge til rette for å øke deltakelsen, avslutter Skoie. 

Les mer om NorTrials på spesialishelsetjenesten.no​