Ny teknologidirektør på SUS

Egil Trømborg er ansatt som ny teknologidirektør for Stavanger universitetssjukehus (SUS).

​-Egil Trømborg har lang ledererfaring fra både privat og offentlig sektor, og bred erfaring fra forskning og innovasjon – både nasjonalt og internasjonalt. Han har også en tung prosjekt-, innovasjons- og utviklingskompetanse. Jeg er veldig glad for at Egil Trømborg har takket ja til stillingen hos oss, og jeg har stor tro på at han vil bidra til å løfte SUS på flere områder, sier administrerende direktør Helle Schøyen.  

Teknologidirektøren skal lede klinikk for medisinsk teknologi og informatikk. Han vil ha det overordnede strategiske ansvaret for teknologi, IKT og digitalisering.

-Utviklingen innen både de ulike medisinske fagområdene, og innen teknologi og digitalisering, gir oss hele tiden nye muligheter for diagnostikk og behandling. At vi lykkes med å styrke satsingen på teknologi, IKT og digitalisering er en av forutsetningene for å videreutvikle universitetssykehuset, sier Schøyen.  

Nye SUS

Den nye teknologidirektøren vil ha en sentral rolle inn mot Nye Stavanger universitetssjukehus – både når det gjelder nye teknologiske og digitale løsninger, og medisinsk teknisk utstyr (MTU).

-Trømborg vil ha et stort, krevende og spennende ansvar i omstillingen mot Nye SUS, og for å legge til rette for en trygg og sikker overgang av all teknologi, MTU og IKT-systemer til ny og delt drift, sier Schøyen.

Bred erfaring

Trømborg er utdannet sivilingeniør i teknisk fysikk fra NTNU. Han har en doktorgrad i materialteknologi fra NTNU, og en Master of Business Administration (MBA) fra BI.

Han har blant annet vært forskningssjef og prosjektdirektør på Sintef og dekan på fakultet for teknologi, kunst og design ved OsloMet. Trømborg har også bred arbeidserfaring fra privat sektor, blant annet fra flere oppstartsbedrifter, og en rekke styreverv.

Teknologidirektøren skal rapportere til administrerende direktør og blir en del av foretakets ledergruppe.

Egil Trømborg begynner i Helse Stavanger 7. juni. Liv Strand vil være konstituert i stillingen fram til da. ​