HELSENORGE

Busstreik fra lørdag

Fra arbeidstidens start lørdag 26. september tas alle bussjåfører i Rogaland ut i streik. Dette byr på utfordringer for medarbeidere som bruker buss til og fra jobb. Her er tiltak som kan være aktuelle:

Tog  
Togtrafikken rammes ikke av streiken.

Hjemmekontor

Det oppfordres til å undersøke mulighetene for hjemmekontor – og ber ledere vurdere dette i egen avdeling. På den måten kan vi frigjøre parkeringsplasser slik at de som absolutt må kjøre til jobb kan det. Dette blir spesielt viktig dersom det blir streik.

Hjemmekontor avgjøres av leder i den enkelte avdeling/enhet.

Overordnede føringer knyttet til bruk av hjemmekontor – 45825 (lenke EQS)

Parkering på SUS

Det er begrenset med parkeringsmuligheter på SUS etter at vi mistet 200 parkeringsplasser ved «teknikken». Det er derfor etablert flere midlertidige plasser:

  • tilførselsvei til BUPA (tidligere langsgående gateparkering) – på grus
  • ved varmesentralen – på grus

  • ved Haualandhuset (syd for psykisk helsevern, blokk F) – på grus

  • ved høyblokken på Bekkefaret (Bekketunet)

  • ved Haugåsstubben på Åsen (15-20 plasser) 

For å komme deg til parkeringen ved Haugåsstubben kjører du inn ved Shell-stasjonen på Åsen og tar første til venstre. Ved enden av veien ligger Ungdommens motorsenter hvor du kan parkere.

NB! Parkering på disse områdene gjelder kun for de som har fått innvilget parkeringstillatelse for SUS Våland.

På sykehusområdet er det ofte fullt etter kl. 08. Det er derfor noen utfordringer knyttet til parkering i vaktskiftene. For å imøtekomme dette behovet, er det lagt opp til en alternativ løsning for de som skal på kveldsvakt:

Dersom det ikke er ledig på ansattparkeringen på sykehusområdet, kan du parkere på avgiftsbelagt parkering for besøkende. Du må betale fram til kl. 16. Deretter står du gratis til vakten din er over – uten å måtte flytte bilen din i mellomtiden. Dette tilbudet gjelder de som har innvilget parkering på SUS Våland. NB! Dette gjelder ikke ved Stavanger legevakt.

Mer informasjon om parkering finner du her (lenke intranett)

HjemJobbHjem

SUS er en HjemJobbHjem-bedrift – som innebærer reduserte priser i kollektivtrafikken. Billetten kan også benyttes på tog.

Dersom du registrerer deg, kan du i tillegg benytte bysyklene avgiftsfritt i inntil én time.

Registrer deg hos HjemJobbHjem (lenke HJH)Slik fungerer HjemJobbHjem-billetten (lenke HJH)

Bysykler

Som registrert bruker av HjemJobbHjem, kan du bruke bysyklene.

Bruk er bysykler er gratis i én time dersom du registrerer deg som SUS-medarbeider.

Registrer deg hos HjemJobbHjem her (lenke Kolumbus)Informasjon om hvordan du tar i bruk bysykkelen (lenke HJH)Se oversikt over alle bysykkel-stasjonene (lenke Kolumbus)

Hotell

Det er rom på St. Svithun hotell som sykehuset disponerer. Medarbeidere som har en kritisk funksjon, og som på grunn av streiken ikke har mulighet til å komme seg hjem mellom to påfølgende vakter, kan få tilbud om overnatting. Ta kontakt med nærmeste leder dersom dette er ditt eneste alternativ.

Avgiftsbelagte parkeringsplasser

Se oversikt over avgiftsbelagte parkeringsplasser Våland/Hillevåg (lenke Parkopedia) 


Fant du det du lette etter?