HELSENORGE

Endringer i parkering

Det blir endringer i parkering for medarbeidere på SUS fra 1. juli. Dette er nytt:

Fra kvartals- til månedsparkering på Våland
Alle parkeringstillatelser på SUS Våland sies opp tirsdag 30. juni grunnet overgang fra kvartals- til månedsparkering. Medarbeidere som oppfyller kriteriene for parkering må søke om ny tillatelse via kundesenteret. Alle søknader vil bli vurdert ut fra kriteriene for parkering på SUS.

Teknikken og indre område (SUS Våland): Må søke om ny tillatelse via SUS kundesenter på intranett: 

Oppdatering 2. juli: Du kan parkere som før mens søknaden din blir behandlet. Dette gjelder også dersom du er på ferie. Søk når du er tilbake på jobb – og parker som før inntil søknaden er behandlet. Du trenger ikke be om midlertidig tillatelse som tidligere skrevet.

Alle som blir berørt av endringene vil motta en SMS. Ny månedsparkeringen koster 170 kroner per måned.

Dersom du har parkering ved en ekstern lokasjon, trenger du ikke søke på ny. Disse fortsetter med vanlig kvartalsparkering. De som har vaktparkering og særskilt parkeringstillatelse, berøres heller ikke av de nye endringene.

Hvorfor endringene kommer nå

Årsaken til at endringene gjøres allerede nå, er fordi det kommer et nytt automatisk trekk for kvartalsparkering 1. juli. Alle abonnement på Våland sies derfor opp automatisk for å unngå at medarbeiderne blir trukket for et produkt som ikke lenger er tilgjengelig.

SUS mister også 200 parkeringsplasser ved «teknikken» som følge av at bygget skal rives. Det fører til økt press på parkeringsplassene.

I første omgang har SUS gått gjennom alle parkeringstillatelser som er gitt. Oversikten viser at flere har fått tildelt parkeringstillatelse uten å formelt ha krav på dette – og oppfyller dermed ikke kriteriene som SUS har satt.  Det gjelder i hovedsak de som bor innenfor fire kilometer til sykehuset. Det er også flere som har kjøpt parkering på vegne av andre. Disse vil ikke få fornyet parkeringstillatelse. 

Dette er kriteriene for parkering på SUS per i dag (lenke intranett).

Dersom du av særskilte årsaker er avhengig av bilen din til jobbreiser, men ikke tilfredsstiller kriteriene, må du sende en e-post til kunde@sus.no med søknad om parkering på særskilte vilkår. Det er transportutvalget som beslutter hvem som får dette.

Aldersgrensen for å kunne kjøpe p-tillatelse om du bor innenfor sonen, endres nå fra 62 til 65 år.

Les mer om de nye endringene på kundesenteret sin side (lenke intranett).

Hvor skal du parkere nå?

De som tidligere har parkert på «teknikken», kan nå parkere både på baksiden av «teknikken» (inn Øvrebøveien), eller på SUS sitt indre område. Hele parkeringsplassen på "teknikken" kan i tillegg brukes fram til de starter arbeidet på området.

Andre tiltak  

På grunn av at det blir færre parkeringsplasser, kan det bli nødvendig å iverksette ytterligere tiltak. Det kan bli aktuelt å endre parkeringskriteriene fra fire kilometer mellom arbeidssted og hjemmet – til fem kilometer. Dersom disse kriteriene endrer seg, vil du få informasjon om dette.

Samtidig jobber SUS kontinuerlig med å finne løsninger for at endringene ikke skal påvirke de som bruke bil til og fra jobb – og er blant annet i dialog med Stavanger kommune om en eventuell fortetting på sykehusområdet samt økning av parkeringsplasser ved andre lokasjoner.

HjemJobbHjem og leasing-avtale

Det er ikke lenger en anbefaling at medarbeidere på SUS ikke kan reise kollektivt, men vi ber alle være oppmerksomme på å holde avstand grunnet den pågående koronasituasjonen.  

SUS er en HjemJobbHjem-bedrift, som innebærer gode priser på kollektivreiser og tilgang på bysykler.

Minner også om SUS sin el-sykkel leasingavtale. Dersom du bestiller dette nå, blir sykkelen levert før sommerferien. Mer informasjon finner du her (lenke intranett).


Fant du det du lette etter?