HELSENORGE

Tiltak knyttet til områder med høyt smittetrykk

Det er besluttet en rekke tiltak ­på SUS knyttet til områder med høyt smittetrykk – både for medarbeidere og i pasientbehandling. 


! TILTAKENE ER AVSLUTTET

Tiltakene på denne siden - både for medarbeidere og i pasientbehandling - avvikles fra og med fredag 7. mai. Det understrekes likevel viktigheten av å fortsette vanlig kartlegging av alle pasienter og besøkende med tanke på smitterisiko. Se kartleggingsskjema ID 45783 i EQS. 

For medarbeidere 

Du må teste deg hvis du har vært følgende steder i løpet av de siste ti dagene:

Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Ullensaker og Oslo.

Dersom du har oppholdt deg i en av disse kommunene i løpet av de siste ti dagene, skal du

  • testes, men trenger ikke avvente negativt testresultat før du går på jobb
  • bruke munnbind når du ikke kan overholde én meter – også ved negativ test
  • testes på ny etter sju dager
Informer lederen din. Ring 916 08 659 for å avtale testing. Åpningstiden på telefon hverdager er kl. 08.30-15.00 og kl. 10.00-15.00 i helgene. 

Dersom du mistenker at du kan ha vært utsatt/eksponert for smitte, for eksempel fordi du har vært i nærheten av disse områdene, oppfordres du også til å teste deg for å være føre-var. 

Merk at alle medarbeidere, uavhengig av opphold i disse områdene, bør bruke munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å holde én meter avstand.  

NB! Dette gjelder alle medarbeidere – også studenter, vikarer og servicepersonell.


I pasientbehandling 

Innlagte, elektive og pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp skal kartlegges med spørsmål om opphold i de samme områdene i løpet av de siste ti dagene.  

Pasienter som akutt innlegges i sykehus skal testes for covid og isoleres inntil negativt prøvesvar foreligger.

Elektiv pasientkontakt, og planlagte polikliniske kontakter og undersøkelser, skal som hovedregel gjennomføres - og håndteres som dråpesmitte. Det er ikke behov for testing i forkant. 

Pårørende og ledsagere skal som hovedregel ikke komme. Det kan gis unntak dersom disse skal følge/besøke barn, eller besøke alvorlig syke pasienter. Da skal munnbind brukes.  
Fant du det du lette etter?