Tiltak etter utbrudd av mutert virus

For å stanse utbrudd av virusmutasjon, er det besluttet en rekke tiltak ­på SUS – både for medarbeidere og i pasientbehandling.


​For medarbeidere - oppdatert - gjelder fra fredag 5. mars kl. 8:

Du må teste deg hvis du har vært følgende steder i løpet av de siste ti dagene:

Oslo, Bærum, Lørenskog, Lillestrøm og Kristiansand.

Dersom du har oppholdt deg i en av disse kommunene i løpet av de siste ti dagene, skal du

  • testes, men trenger ikke avvente negativt testresultat før du går på jobb
  • bruke munnbind når du ikke kan overholde én meter – også ved negativ test
  • testes på ny etter sju dager
Informer lederen din. Ring 916 08 659 for å avtale testing. Åpningstiden på telefon hverdager er kl. 08.30-15.00 og kl. 10.00-15.00 i helgene. 

NB! Dette gjelder alle medarbeidere – også studenter, vikarer og servicepersonell.

Merk at alle medarbeidere, uavhengig av opphold i disse kommunene, bør bruke munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å holde én meter avstand.  


I pasientbehandling 

Innlagte, elektive og pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp skal kartlegges med spørsmål om opphold i de samme kommunene i løpet av de siste ti dagene.  

Pasienter som akutt innlegges i sykehus skal testes for covid og isoleres inntil negativt prøvesvar foreligger.

Elektiv pasientkontakt skal som hovedregel utsettes. Ved uunngåelig behov for planlagte polikliniske kontakter/undersøkelser, håndteres pasientene som karantenepasienter. Det er ikke behov for testing i forkant av slike kontakter.

Pårørende og ledsagere skal som hovedregel ikke komme. Det kan gis unntak dersom disse skal besøke alvorlig syke pasienter. Da skal munnbind brukes.  


Fant du det du lette etter?