Testing av medarbeidere etter reise

Dersom det er 10 dager eller mindre siden du kom hjem fra reise i land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt (såkalt «grønne land») skal du testes for covid-19. Dette gjelder alle medarbeidere på SUS, også for vikarer. Ansatte som blir testet skal bruke munnbind eller unngå pasientnært arbeid inntil negativ test foreligger.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/tiltak-i-spesialisthelsetjenesten-ved-mistenkt-og-bekreftet-smitte-med-nytt/

Avtal tid

Det er opprettet en telefon for rådgiving og avtale om prøvetagning av medarbeidere på SUS. Telefonen er bemannet av sykepleier og evt. lege i pandemipost. Telefonnummer er 916 08 659.

Telefonen er åpen på hverdager mellom kl. 08.30-15 og søndager kl 10-15. Du får tildelt tid til testing. Ingen må møte opp til testing uten avtale. 

Testing foregår på hverdager mellom 8 og 15, fra og med 9. august  vil det inntil videre være åpent på søndager mellom 10 og 15.

Vi oppfordrer alle som har mulighet til å planlegge for testing, slik at prøvesvar foreligger før oppstart på jobb etter ferien. Dersom det ikke lar seg gjøre, er det viktig at du avtaler testing ved første anledning og gir beskjed til nærmeste leder. Ansatte som blir testet skal bruke munnbind eller unngå pasientnært arbeid inntil negativ test foreligger.

Om testen:

  • Testing av medarbeidere ved SUS foregår i telt utenfor inngang 8, mellom brakkene.
  • Det tas prøve fra nasopharynx og oropharynx. Test-utfører vil ha på personlig beskyttelsesutstyr. 
  • Prøven analyseres ved avdeling for medisinsk mikrobiologi. Analysen gjøres seks ganger daglig og det kan forventes svar innen 24 timer. 
  • Ansatte med positivt svar vil bli kontaktet direkte. Ansatte med negativ test vil bli informert med SMS neste dag. Det vil ikke bli utgitt svar fra laboratoriet telefonisk.

Merk at situasjonen endrer seg fortløpende, følg med på FHI sine hjemmesider for oppdatert informasjon om land og karanteneregler.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/#utenlandsreiser

Fant du det du lette etter?