Jobb på SUS sommeren 2018

Vi søker sykepleiere og helsefagarbeidere/studenter innen helsefag til sommerjobb i 2018. Vi håper du vil bli vår nye kollega.

Ferieperioden er fra uke 26 til og med uke 33 (25. juni - 19. august 2017).

Søk nå - se hele stillingsannonsene her:

Sykepleier

Helsefagarbeidere, sykepleierstudenter, medisinstudenter eller studenter innen relevante helsefaglige utdanninger

Disse stillingsannonsene gjelder for følgende arbeidssteder:

 • Kardiologisk
 • Avdeling for blod- og kreftsykdommer
 • MOBA
 • Medisinske poster
 • Klinikk for hode, hals og rehabilitering
 • Kirurgisk klinikk
 • Klinikk for ortopedi, plastikk-kirurgi og hud
 • Gynekologisk sengepost 4AC

Sykepleiere kan i tillegg søke jobb her:

 • Avdeling for affektiv psykose: A2, A3, B2 og E1
 • Avdeling akutt og intensiv psykiatri: AMC2, C1 og B3
 • Avdeling alderpsykiatri: B1

Vi søker deg som kan jobbe minimum fire uker. De som kan binde seg for mer enn fire uker blir prioritert.