Jobb på SUS sommeren 2019

Vi søker sykepleiere, assistenter i pleie, helsefagarbeidere, spesialsykepleiere og jordmødre til sommerjobb i 2019. Vi håper du vil bli vår nye kollega.

​Søk sommerjobb innen somatikken:

Sykepleier

Fristen for søknader til stillingene som helsefagarbeidere, sykepleierstudenter, medisinstudenter eller studenter innen relevante helsefaglige utdanninger er 5. mai 2019.

Disse stillingsannonsene gjelder for følgende arbeidssteder:

 • Kardiologisk avdeling - 3G, 3H, MIO
 • Avdeling for blod- og kreftsykdommer - 1K, 2K
 • Akuttmottak, observasjons- og behandlingsavdeling (OBA)
 • Medisinske poster - 1A, 3B, 3C, 3F, 4G, 4H
 • Klinikk for hode, hals og rehabilitering - 2AB, 6D, 6E, Lassa
 • Kirurgisk klinikk - 4E, 5D, 6G, 6H
 • Ortopediske sengeposter - 5G, 5E
 • Gynekologisk sengepost - 4AC 
​Søkere som har mulighet til å jobbe sammenhengende over fire uker, vil bli prioritert. Ferieperioden er fra uke 26 til og med uke 33 (24. juni - 18. august 2019).

Søknadsfristen for stillingene under er gått ut:

Sommerjobb for spesialsykepleiere og jordmødre:

Denne stillingsannonsen gjelder for følgende arbeidssteder: 
 • Intensivavdelingen
 • Medisinsk intensiv overvåkning (MIO)
 • Nevrokirurgisk avdeling 1H
 • Operasjonsavdelingen
 • Avdeling kvinneklinikken
 • Nyfødt intensiv 3D
 • Dialyseavdelingen 

Søk sommerjobb i psykisk helsevern:

Sykepleiere/vernepleiere ved avdeling akutt og intensiv psykiatri

Frist: 31.03.2019. Ferieperioden er fra medio juni til august.

Ferievikar Sola DPS ambulant akutteam

Frist 16.01.2019

Ferievikar Sola DPS, post C

Frist: 05.04.2019

Ferievikar Dalane DPS

Frist: 20.01.2019.

Ferievikar alderspsykiatrisk sengepost B1

Frist: Utgått

Ferievikar akuttpsykiatri sengepost C1

Frist: 31.01.2019

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.