Jobb på SUS sommeren 2020

Vi søker sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter i pleie, spesialsykepleiere, jordmødre og leger til sommerjobb i 2020. Vi håper du vil bli vår nye kollega.

Søk sommerjobb innen somatikken:


Sykepleier 

Stillingsannonsene for sykepleiere gjelder for følgende arbeidssteder: 

 • Kardiologisk avdeling - 3G, 3H, MIO
 • Avdeling for blod- og kreftsykdommer - 1K, 2K
 • Akuttmottak, observasjons- og behandlingsavdeling (OBA)
 • Medisinske poster - 1A, 3B, 3C, 3F, 4G, 4H
 • Klinikk for hode, hals og rehabilitering - 2AB, 6D, 6E, Lassa
 • Kirurgisk klinikk - 4E, 5D, 6G, 6H
 • Ortopediske sengeposter - 5G, 5E
 • Gynekologisk sengepost - 4AC 

Helsefagarbeidere og assistenter i pleie 

Helsefagarbeider, sykepleierstudent, medisinstudent, medisinstudent med bestått farmakologi eller student innen andre relevante helsefaglige utdanninger.

Stillingsannonsene for helsefagarbeidere og assistenter i pleie gjelder for følgende arbeidssteder: 

 • Kardiologisk avdeling - 3G, 3H, MIO
 • Avdeling for blod- og kreftsykdommer - 1K, 2K
 • Akuttmottak, observasjons- og behandlingsavdeling (OBA)
 • Medisinske poster - 1A, 3B, 3C, 3F, 4G, 4H
 • Klinikk for hode, hals og rehabilitering - 2AB, 6D, 6E, Lassa
 • Kirurgisk klinikk - 4E, 5D, 6G, 6H
 • Ortopediske sengeposter - 5G, 5E
 • Gynekologisk sengepost - 4AC
 • Føde- og barselavdeling - føden, 7G, 7H, 7I 

Spesialsykepleier og jordmor

Stillingsannonsene for spesialsykepleier og jordmor gjelder for følgende arbeidssteder: 

 • Intensivavdelingen
 • Medisinsk intensiv overvåkning (MIO)
 • Nevrokirurgisk avdeling 1H
 • Operasjonsavdelingen
 • Avdeling kvinneklinikken
 • Nyfødt intensiv 3D
 • Dialyseavdelingen 
 • Anestesiavdelingen
 • Avdeling for blod- og kreftsykdommer - 1K, 2K, palliativ enhet, poliklinikk


Legevikarer

​Stillingsannonsene for legevikarer gjelder for følgende arbeidssteder: 


 • Kirurgisk avdeling
 • Gastrokirurgisk avdeling
 • Ortopedisk avdeling
 • Nevrologisk avdeling
 • Mottaksklinikken (medisinsk- og kardiologisk avdeling)
 • Avdeling for blod- og kreftsykdommer


Ferieperioden er fra uke 26 til og med uke 33 (22. juni - 16. august 2020).

Søk sommerjobb i psykisk helsevern:

Alle stillinger til sommerjobb i psykisk helsevern finner du i portalen vår her.

Fellesannonse for legevikarer finner du her.

Fant du det du lette etter?