Jobb på SUS sommeren 2022

Vi søker sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter i pleie, spesialsykepleiere, jordmødre, leger og andre yrkesgrupper til sommerjobb i 2022. Vi håper du vil bli vår nye kollega.

Søk sommerjobb innen somatikken:

Sykepleier (Lenke til web​cruiter​)

Stillingsannonsene for sykepleiere gjelder for følgende arbeidssteder: 

 • Kardiologisk avdeling - 3G, 3H, MIO
 • Avdeling for blod- og kreftsykdommer - 1K, 2K
 • Akuttmottak, observasjons- og behandlingsavdeling (OBA)
 • Medisinske poster - 1A, 3B, 3C, 3F, 4G, 4H
 • Klinikk for hode, hals og rehabilitering - 1H, 2AB, 6D, 6E, Lassa
 • Kirurgisk klinikk - 4E, 5D, 6G, 6H
 • Ortopediske sengeposter - 5G, 5E
 • Gynekologisk sengepost - 4AC 


Stillingsannonse for helsefagarbeidere og assistenter i pleier i somatikken gjelder for følgende arbeidssteder: 

 • Kardiologisk avdeling - 3G, 3H, MIO
 • Avdeling for blod- og kreftsykdommer - 1K, 2K
 • Akuttmottak, observasjons- og behandlingsavdeling (OBA)
 • Medisinske poster - 1A, 3B, 3C, 3F, 4G, 4H
 • Klinikk for hode, hals og rehabilitering - 1H, 2AB, 6D, 6E, Lassa
 • Kirurgisk klinikk - 4E, 5D, 6G, 6H
 • Ortopediske sengeposter - 5G, 5E
 • Gynekologisk sengepost - 4AC 
 • Kvinneklinikken- Føden, Fødeloftet 7H, Barsel 7G og Barselhotellet 7I


Stillingsannonse for intensivsykepleiere, operasjonssykepleiere, anestesisykepleiere, dialysesykepleiere, kreftsykepleiere og spesialsykepleiere for følgende arbeidssteder: 

 • Intensivavdelingen 2M
 • Postoperativ avdeling 1G
 • Medisinsk intensiv overvåkning (MIO)
 • Nevrokirurgisk avdeling 1H
 • Operasjonsavdelingen
 • Nyfødt intensiv 3D
 • Dialyseavdelingen 3C
 • Anestesiavdelingen
 • Avdeling for blod- og kreftsykdommer - 1K, 2K, palliativ enhet, poliklinikk


Stillingsannonsen for jordmor gjelder for følgende arbeidssteder:

 • Fødeavdelingen
 • Fødeloftet 7H
 • Barselavdelingen 7G
 • Barselhotellet 7I​​


Stillingsannonsen for legevikar gjelder for følgende arbeidssteder:

 • Klinikk for psykisk helsevern voksne (KPHV) som består av 4 sykehusavdelinger;        akutt-, affektiv & psykose-, alder-, og sikkerhetspsykiatri med sengeposter og poliklinikker, i tillegg til 4 distrikspsykiatriske sentra; Stavanger, Sandnes, Sola og Dalane DPS.
 • Kirurgisk avdeling
 • Gastrokirurgisk avdeling
 • Ortopedisk avdelig
 • Nevrologisk avdeling
 • Mottaksklinikken (medisinsk avdeling, kardiologisk avdeling)
 • Avdeling for blod- og kreftsykdommer  

Ferieperioden er fra uke 25 til og med uke 32 (20.juni – 14​.august).

Jobb i psykisk helsevern eller andre avdelinger på Stavanger universitetssjukehus?

Mange avdelinger legger selv fortløpende ut sommervikarannonsene sine - spesielt gjelder dette innenfor psykisk helsevern.

For fullstendig oversikt over alle ledige sommervikariater på SUS, søk på "sommerjobb" her.

Fant du det du lette etter?