HELSENORGE

Jobb på SUS sommeren 2023

Vi søker sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter i pleie, spesialsykepleiere, jordmødre, leger og andre yrkesgrupper til sommerjobb i 2023. Vi håper du vil bli vår nye kollega.

Søk sommerjobb innen somatikken:


Sykepleiere sommeren 2023

Sykepleier (Lenke til web​cruiter​)

Stillingsannonsen for sykepleiere gjelder for følgende arbeidssteder: 
 • Kardiologisk avdeling - 3G, 3H, MIO
 • Avdeling for blod- og kreftsykdommer - 1K, 2K
 • Akuttmottak, observasjons- og behandlingsavdeling (OBA)
 • Medisinske poster - 1A, 3B, 3C, 3F, 4G, 4H
 • Klinikk for hode, hals og rehabilitering - 1H, 2AB, 6D, 6E, Lassa
 • Kirurgisk klinikk - 4E, 5D, 6G, 6H
 • Ortopediske sengeposter - 5G, 5E
 • Gynekologisk sengepost - 4AC 

Helsefagarbeidere og assistenter i pleie sommeren 2023
Stillingsannonsen gjelder følgende avdelinger og poster:

 • Klinikk for hode, hals og rehabilitering - 1H, 2AB, 6D, 6E, Lassa
 • Avdeling for blod- og kreftsykdommer - 1K, 2K
 • Medisinske poster - 1A, 3B, 3C, 3F, 4G, 4H
 • Kirurgisk klinikk - 4E, 5D, 6G, 6H
 • Ortopediske sengeposter -5E, 5G,
 • Kardiologisk avdeling - 3G, 3H, MIO
 • Akuttmottak, observasjons- og behandlingsavdeling (OBA)
 • Gynekologisk sengepost - 4AC 
 • Føde- og barselavdeling - Føden, 7G, 7H, 7I  

Intensivsykepleiere, operasjonssykepleier, anestesisykepleiere, dialysesykepleiere, kreftsykepleiere og spesialsykepleiere sommeren 2023

Stillingsannonsen gjelder følgende avdelinger og poster:
 • Intensivavdelingen 2M
 • Postoperativ avdeling 1G
 • Medisinsk intensiv overvåkning (MIO)
 • Nevrokirurgisk avdeling 1H
 • Operasjonsavdelingen
 • Nyfødt intensiv 3D
 • Dialyseavdelingen 3C
 • Anestesiavdelingen
 • Avdeling for blod- og kreftsykdommer - 1K, 2K, palliativ enhet, poliklinikk

Jordmor sommeren 2023

Stillingsannonsen for jordmor gjelder for følgende arbeidssteder:
 • Fødeavdelingen
 • Fødeloftet 7H
 • Barselavdelingen 7G
 • Barselhotellet 7I​​

Radiografer sommeren 2023

 • Radiologi generelt
 • PET/nuklærmedisin

Legevikarer sommeren 2023
Stillingsannonsen for legevikar gjelder for følgende arbeidssteder:
 • Klinikk for psykisk helsevern voksne (KPHV) som består av 4 sykehusavdelinger;        akutt-, affektiv & psykose-, alder-, og sikkerhetspsykiatri med sengeposter og poliklinikker, i tillegg til 4 distrikspsykiatriske sentra; Stavanger, Sandnes, Sola og Dalane DPS.
 • Kirurgisk avdeling
 • Gastrokirurgisk avdeling
 • Ortopedisk avdelig
 • Nevrologisk avdeling
 • Mottaksklinikken (medisinsk avdeling, kardiologisk avdeling)
 • Avdeling for blod- og kreftsykdommer  

Ferieperioden er fra uke 26 til og med uke 33 (26. juni – 20​. august).


Jobb i psykisk helsevern eller andre avdelinger på Stavanger universitetssjukehus?

Mange avdelinger legger selv fortløpende ut sommervikarannonsene sine - spesielt gjelder dette innenfor psykisk helsevern.

For fullstendig oversikt over alle ledige sommervikariater på SUS, søk på "sommerjobb" her.Fant du det du lette etter?