Ledig stilling: Avdelingssjef på anestesiavdelingen

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver.

​Om Helse Stavanger

Norge er delt i fire helseregioner. Hver helseregion har et regionalt helseforetak som har ansvar for å sørge for at befolkningen blir tilbudt spesialiserte helsetjenester.

Stavanger universitetssjukehus, Helse Stavanger HF, er en del av spesialisthelsetjenesten. Pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring er våre fire primære ansvarsområder. Vi er et av landets seks universitetssykehus, har over 7800 ansatte og betjener en befolkning på nærmere 370 000 i Sør-Rogaland, fra Hjelmeland i nord til Sokndal i sør.

Stavanger universitetssjukehus har et budsjett på 6,88 milliarder kroner i 2018 og eies av det regionale helseforetaket Helse Vest. VI bygger nytt sykehus som er planlagt ferdig i 2023.

Stavanger universitetssjukehus, Helse Stavanger HF søker avdelingssjef for anestesiavdelingen. Avdelingssjefen rapporterer til klinikksjef Klinikk A og inngår i klinikkens ledergruppe.

Klinikk A består av ortopedisk avdeling, operasjonsavdeling, dagkirurgisk avdeling, anestesiavdeling og intensivavdeling. Anestesiavdelingen består av ca. 60 leger og 70 sykepleiere.

Etter en omorganiseringsprosess gjennom 2016 ble anestesiavdelingen, (som tidligere bestod av en egen sykepleieravdeling og en egen legeavdeling), slått sammen til en felles anestesiavdeling med felles
leder. Omorganiseringen kom i stand som et ledd i arbeidet med å videreutvikle pasientens helsetjeneste.

Forløp og pasientens behov skal være førende, det samme gjelder
tverrfaglig samarbeid og nedbygging av organisatoriske barrierer som ikke tjener gode forløp for den enkelte pasient. Vi ønsker å etablere en organisasjonsstruktur som understøtter pasientens helsetjeneste, der forløp og pasientens behov står i sentrum.

Avdelingssjef anestesiavdelingen - Helse Stavanger HF

Ansvarsområder:

 • Totalansvar for driften på avdelingen samt personal- og budsjettansvar.
 • Definere årlige mål som bidrar til oppnåelse av avdelingens og klinikkens overordnede mål og strategier.
 • Pådriver for faglig utvikling, forskning, pasientsikkerhetsarbeid og HMS.
 • Samarbeide konstruktivt og effektivt med alle samarbeidende avdelinger og klinikker.
 • Videreutvikle tverrfaglig samarbeid, både mellom faglige spesialiteter og mellom profesjonene, samt godt teamarbeid på alle nivåer.
 • Pådriver i utvikling av helhetlige og effektive pasientforløp
 • Legge til rette for å rekruttere og beholde riktig kompetanse og bidra til trivsel i seksjonene og postene.
 • Sikre en åpenhetskultur, god avvikshåndtering og gjennomgang av skadesaker med henblikk på felles læring.
 • Arbeidsgiveransvar for avdelingens medarbeidere. Avdelingssjefen kan arbeide inntil 20% klinisk, men skal ikke delta i avdelingens vaktplan.

Kvalifikasjoner:

 • Helsefaglig utdanning på minimum bachelor nivå.
 • Erfaring og dokumenterte resultater fra arbeid i helsevesenet.
 • Solid ledererfaring
 • Vil bidra til å styrke fag, kompetanse og kvalitet i avdelingen.
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt.
 • Har fortrinnsvis spesialisering innen anestesi.

Personlige egenskaper:

 • Interesse for å videreutvikle anestesiavdelingen.
 • Engasjement og interesse for helhetlig og pasientsentrert forløpstankegang og driftsinnsikt.
 • Personlig og faglig tillitvekkende og trygg. Med naturlig autoritet/ rollefigur.
 • Evne til å kombinere driftsansvar med strategisk utviklingsarbeid.
 • Kunne tenke utradisjonelt og profesjonsnøytralt og forstå nødvendigheten av oppgaveglidning hvor det er faglig forsvarlig.
 • Drivende, tydelig og sterk leder- men også dialogorientert, utadvendt og kommunikasjonssterk.
 • God gjennomføringsevne, integritet og engasjement.
  • Evner å motivere kompetente medarbeidere og er en god relasjonsbygger.
 • Være aktivt lojal mot vedtatte beslutninger og bidra til måloppnåelse i tråd med foretakets målsetninger.

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og spennende fagmiljøer.
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring.
 • Gode velferdsordninger som bl.a. bedriftsidrettslag, turgruppe og sykkelklubb.
 • Lønn etter avtale.


For ytterligere informasjon om stillingen kontakt gjerne klinikksjef Geir Lende, tlf. 47502294. Rekrutteringsselskapet Headvisor bistår i prosessen. Du som vurderer å søke stillingen og ønsker fortrolig behandling kan ta kontakt med våre rådgivere Per Inge Hjertaker/ Alexander Hjertaker hos Headvisor. Tlf. 91729682/ 97528649. Søknadsfrist 31. januar 2019 via www.headvisor.no


Fant du det du lette etter?