Økonomi- og finansdirektør - Helse Stavanger HF

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus søker økonomi- og finansdirektør som leder for avdeling for økonomi og finans.
 

​Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus (SUS), er et av landets seks universitetssykehus. Vi er landets tredje største akuttsykehus og har en av det største fødeavdelingene. Sykehuset har over 7800 ansatte og betjener en befolkning på nærmere 370 000 i Sør-Rogaland, fra Hjelmeland i nord til Sokndal i sør. Stavanger universitetssjukehus har et budsjett på 6,88 milliarder kroner i 2018. Det skal bygges nytt sykehus på Ullandhaug i Stavanger som er planlagt ferdig i 2023. Helseforetakets del-finansiering av det nye sykehuset gir en ekstra utfordring i økonomistyringen. 
 
Samtidig skal vi sikre at vi opprettholder kvalitet og pasientsikkerhet og å videreutvikle pasientens helsetjeneste. Det vil derfor i større grad bli stilt krav til tydelige prioriteringer i foretaket. 

Avdelingen har ca. 60 medarbeidere. og består av seksjonene – Analyse, Lønn, Prosjektkontor, Regnskap og Økonomi. Økonomi- og finansdirektøren rapporterer til administrerende direktør og inngår i helseforetakets ledergruppe.

Søk på stillingen

Økonomi- og finansdirektør har blant annet ansvar for: 

 • Faglig totalansvar i Helse Stavanger for økonomistyring/ kontroll/ rapportering, budsjettering samt regnskap. 
 • Faglig kvalitet, personalledelse og økonomiske resultater innen egen avdeling. 
 • Samarbeide konstruktivt og effektivt med alle samarbeidende avdelinger og klinikker. 
 • Videreutvikle tverrfaglig samarbeid, både mellom faglige spesialiteter og mellom profesjonene, samt godt teamarbeid på alle nivåer. 

Kvalifikasjoner: 

 • Fortrinnsvis økonomisk utdanning/bakgrunn på høgskole/universitetsnivå. 
 • Strategisk og operativ ledererfaring fra økonomifunksjon i konsernstruktur. 
 • Dokumenterte resultater fra tidligere stillinger. 
 • Styrke fagkompetanse og kvalitet i avdelingen og i foretaket. 
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt. 

Personlige egenskaper: 

 • Personlig og faglig tillitvekkende og trygg, med naturlig autoritet som rollefigur. 
 • Evne til å kombinere driftsansvar med strategisk utviklingsarbeid. 
 • Strukturert, analytisk, målbevisst og resultatfokusert. 
 • Drivende, tydelig og sterk leder, men også dialogorientert, utadvendt og kommunikasjonssterk. 
 • God gjennomføringsevne, integritet og engasjement. 
 • Evne å motivere kompetente medarbeidere og være en god relasjonsbygger. 

Vi tilbyr: 

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, herunder deltakelse i oppbyggingen av nytt sykehus. 
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og spennende fagmiljøer. 
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring. 
 • Gode velferdsordninger som bl.a. bedriftsidrettslag, turgruppe og sykkelklubb. 
 • Lønn etter avtale. 

 
For nærmere informasjon i en fortrolig samtale kan du ta kontakt med administrerende direktør Inger Cathrine Bryne, tlf. 913 56 788, eller våre rådgivere i Headvisor, Rune M. Bruket, tlf. 97138423 / Alexander Hjertaker tlf. 97528649.

Søknadsfrist: 29.10.2018

Sted: Stavanger

Rune M. Bruket
rune.bruket@headvisor.com
971 38 423

Alexander Hjertaker
Alex.hjertaker@headvisor.com

Søk på stillingen