Retningslinjer og skjema

Her finner du informasjon, reglement og retningslinjer som kan være nyttig for deg som jobber ved Stavanger universitetssjukehus.

Ansiennitetsregler og informasjon om innlevering av dokumentasjonhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Ansiennitetsregler og informasjon om innlevering av dokumentasjon.pdfAnsiennitetsregler og informasjon om innlevering av dokumentasjon
Arbeidsreglement ved Helse Stavanger HFhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Arbeidsreglement ved Helse Stavanger HF.pdfArbeidsreglement ved Helse Stavanger HF
Arbeidstakere som er organiserte i fagforeningerhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Arbeidstakere som er organiserte i fagforeninger.pdfArbeidstakere som er organiserte i fagforeninger
Helseskjema ved ansettelse og gjeninntreden i stilling, bilag til tilbudsbrevhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Bilag til tilbudsbrev.pdfHelseskjema ved ansettelse og gjeninntreden i stilling, bilag til tilbudsbrev
Informasjon om retten til å kunne tegne fortsettelsesforsikring for gruppelivhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Informasjon om retten til å kunne tegne fortsettelsesforsikring for gruppeliv.pdfInformasjon om retten til å kunne tegne fortsettelsesforsikring for gruppeliv
Informasjon til ansatte med oppnått maksdato for sykepengerhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Informasjon til ansatte med oppnådd maksdato for sykepenger.pdfInformasjon til ansatte med oppnått maksdato for sykepenger
Informasjon til nyansatte som skal jobbe tre fjerdedels stilling natthttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Informasjon til nyansatte som skal jobbe tre fjerdedels stilling natt.pdfInformasjon til nyansatte som skal jobbe tre fjerdedels stilling natt
Orientering til arbeidstaker om egen, barns og barnepassers sykdomhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Orientering til arbeidstaker om egen, barns og barnepassers sykdom.pdfOrientering til arbeidstaker om egen, barns og barnepassers sykdom
Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølginghttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging.pdfOverordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging
Personalforsikringerhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Personalforsikringer.pdfPersonalforsikringer
Regler for beregning av kategori for leger i spesialiseringhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Regler for beregning av kategori for leger i spesialisering.pdfRegler for beregning av kategori for leger i spesialisering
Regler for kommersiell utnyttelse av forskningsresultater ved Helse Stavanger HFhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Retningslinjer immaterielle rettigheter.pdfRegler for kommersiell utnyttelse av forskningsresultater ved Helse Stavanger HF
Retningslinjer for fastsetting av lønn for ferievikar og ekstravakter ved klinikkene for psykisk helsevernhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Retningslinjer for fastsetting av lønn for ferievikar og ekstravakter ved klinikkene for psykisk helsevern.pdfRetningslinjer for fastsetting av lønn for ferievikar og ekstravakter ved klinikkene for psykisk helsevern
Retningslinjer for praktisering av regelverk for biervervhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Retningslinjer for praktisering av regelverk for bierverv.pdfRetningslinjer for praktisering av regelverk for bierverv
Søknad om tjenestebevishttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Skjema tjenestebevis.pdfSøknad om tjenestebevis
Søknad om tjenestebolighttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Søknad om tjenestebolig.pdfSøknad om tjenestebolig
Utenlandske medarbeidere - viktig informasjon og lenkerhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Utenlandske medarbeidere - viktig informasjon og lenker.pdfUtenlandske medarbeidere - viktig informasjon og lenker
Velkommen som nyansatt på SUShttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/VelkommenNyansattSUS.pdfVelkommen som nyansatt på SUS


Mer informasjon

AnsiennitetsreglerBiervervFagforening, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Lønn, personalpolitikk, permisjon, ferie o.l (personalportalen)MinGat - arbeidstid, plan, lønnslipp og fravær Pensjon og forsikringSykdomVernetjenesten

Øvrige reglementer og retningslinjer som gjelder i Helse Stavanger HF på tiltredelsestidspunktet vil du finne på våre intranettsider. 

Helseforetakets intranett for medarbeidere blir fortløpende oppdatert, og arbeidstaker plikter å holde seg orientert via dette.​

 

Kontakt

Personalsjef Gunn Hilde Naaden Hirsch
Telefon: 51 51 80 84

 


 


  

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.