HELSENORGE

Naboinfo

Informasjon om byggeprosessen som kan være nyttig for naboer til vårt nye universitetssjukehus.

Det kan være dokumenter, viktige lenker eller annen relevant informasjon om prosessen frem til nytt sykehus. Nyeste innlegg ligger øverst, så det kan være bra å se nedover for å fange opp tidligere innlegg.

21.06.21 Naboinfo sendt ut. Klikk her​

21.03.21 Naboinfo sendt ut. Klikk her

15.12.20 Naboinfo sendt ut. Klikk her

14.09.20 Naboinfo sendt ut. Klikk her

30.04.20 Naboinfo sendt ut. Klikk her

30.01.20 Nabomøte - referat fra møtet. Klikk her

27.08.19 Nabomøte - referat fra møtet. Klikk her

02.05.19 Forslag til detaljregulering av ny adkomstvei fra Kristine Bonnevies vei til det nye sykehuset er nå utlagt til offentlig ettersyn. Du finner alle dokumentene på nettsidene til Sola kommune, klikk HER. (oppdatert kobling august 2021)​

19.03.19 Spørsmål og svar fra nabomøtene den 6. mars. Klikk her for å se spørsmål og svar.

15.03.19 Informasjonsfolder om opparbeidelse av sykehustomten. Klikk her for se folderen

06.03.19 Informasjonsmøte med naboer og Innovasjonsparken

11.02.19: Adkomst til det nye sykehuset fra Kristine Bonnevies vei

Nabomøte 06.02.19 - presentasjon

27.08.18 Møte i Måltidets Hus
Her finner du alt om nabomøtet i Måltidets Hus den 27.08.18

Nabovarsling.no
Nasjonal nettside med informasjon om sprengearbeider. Stavanger universitetssjukehus ligger også ute her. Vanligvis er siden oppdatert rundt to timer før sprengearbeidene starter.

Klikk her for informasjon om sprenging

Oppstart av planarbeid
Detaljregulering Stavanger kommune og Sola kommune overvannskulvert.
Klikk her for detaljerFant du det du lette etter?