Naboinfo

Her legger vi ut informasjon om byggeprosessen som kan være nyttig for naboer til Nye SUS.

Det kan være dokumenter, viktige lenker eller annen relevant informasjon om prosessen frem til nytt sykehus. Nyeste innlegg ligger øverst, så det kan være bra å se nedover for å fange opp tidligere innlegg.

21.06.21 Naboinfo sendt ut. Klikk her​

21.03.21 Naboinfo sendt ut. Klikk her

15.12.20 Naboinfo sendt ut. Klikk her

14.09.20 Naboinfo sendt ut. Klikk her

30.04.20 Naboinfo sendt ut. Klikk her

30.01.20 Nabomøte - referat fra møtet. Klikk her

27.08.19 Nabomøte - referat fra møtet. Klikk her

02.05.19 Forslag til detaljregulering av ny adkomstvei fra Kristine Bonnevies vei til det nye sykehuset er nå utlagt til offentlig ettersyn. Du finner alle dokumentene på nettsidene til Sola kommune, klikk HER. (oppdatert kobling august 2021)​

19.03.19 Spørsmål og svar fra nabomøtene den 6. mars. Klikk her for å se spørsmål og svar.

15.03.19 Informasjonsfolder om opparbeidelse av sykehustomten. Klikk her for se folderen

06.03.19 Informasjonsmøte med naboer og Innovasjonsparken

11.02.19: Adkomst til det nye sykehuset fra Kristine Bonnevies vei
Nye SUS holder på å ferdigstille et forslag til detaljregulering av adkomstveien til det nye sykehuset fra Kristine Bonnevies vei. Det tas sikte på å sende inn forslaget til behandling i Sola kommune den 21. februar.

Sola kommune tar sikte på å fremme planen til første gangs behandling i utvalget for plan og miljø den 10. april.

Etter at planforslaget har vært behandlet i utvalget for plan og miljø, vil det bli utlagt til offentlig ettersyn. Da kan alle som ønsker det sende inn sine uttalelser til planforslaget. Nye SUS vil ta initiativ til et åpent informasjonsmøte mens planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn.

Etter høringsperioden vil høringsuttalelsene bli gjennomgått, kommentert og fremlagt for de folkevalgte som skal behandle planforslaget videre. Det tas sikte på andre gangs behandling i utvalget for plan og miljø og sluttbehandling i kommunestyret i løpet av høsten 2019.

Nabomøte 06.02.19 - presentasjon

Nabovarsling.no er en nasjonal nettside med informasjon om sprengearbeider. Stavanger Universitetssjukehus og Nye SUS ligger også ute her. Vanligvis er siden oppdatert rundt to timer før sprengearbeidene starter.

Klikk HER for informasjon om sprenging

Oppstart av planarbeid - detaljregulering Stavanger og Sola kommuner overvannskulvert Nye SUS.

Klikk her for detaljer


Tidligere møter:

Her finner du alt om nabomøtet i Måltidets Hus den 27.08.18


Kontakt:

Ingveig Tveranger, rådgiver kommunikasjon og samfunnsdialog

Epost: ingveig.tveranger@sus.no


Fant du det du lette etter?