HELSENORGE

Retningslinjer

Prosjekt sykehusutbyggings innkjøps- og kontraktsarbeid skal preges av høy etisk standard. Lov om offentlige anskaffelser skal følges for alle innkjøp og anskaffelser, og det skal ikke forekomme avvik fra gjeldende regelverk. Prosjektet vil følge de etiske retningslinjene for innkjøp i Helse Stavanger HF og krav til etiske leverandørkjeder, og sikre at alt prosjektpersonell og øvrige involverte i prosjektet er kjent med disse.

Fant du det du lette etter?