HELSENORGE
Presseorientering 4. januar 2022

-Aldri hatt så mange innlagte

Det har vært en krevende jul og nyttår, med økende antall innleggelser og smittetilfeller. Omikron har tatt over som den dominerende varianten av viruset. -Vi oppfordrer alle til å vaksinere seg, og å ta imot tilbud om 3. dose, da vaksinen gir økt beskyttelse mot alvorlig sykdom, sier smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe. 

​Administrerende direktør Helle Schøyen

Økende antall innleggelser, og omikron dominerer

Vi har aldri hatt så mange innlagte med covid-19 i løpet av hele pandemien som det vi har nå. Dessverre ser det foreløpig heller ikke ut til å avta. Vi har startet det nye året med å trappe opp til nivå 4 i pandemiplanverket vårt. Det innebærer at vi tar i bruk hele sengepost 5E som pandemipost. Dette er en sengepost som til vanlig har pasienter innlagt med kirurgiske problemstillinger (hovedsakelig ortopedi), og vi har derfor ikke kapasitet til å ta imot disse. Det betyr også at vi må fortsette å avlyse planlagte operasjoner som ikke innebærer fare for liv og helse.

Vi ser nå at omikron dominerer i vårt område, og er spent på den videre utviklingen og betydningen for sykelighet og behov for innleggelse.

Varigheten av pandemien gir grunn til bekymring. Vi har medarbeidere som har jobbet mer enn vanlig – og vi har også mange medarbeidere som må jobbe andre steder og med andre oppgaver enn det de er vant til. Det er all grunn til å anerkjenne den belastningen som våre medarbeidere står i, og som vi vet krever mye av mange. ​

Oppgir ikke vaksinasjonsstatus på pasienter

I romjulen fikk vi en henvendelse fra ordføreren i Sola om vaksinasjonsstatus på innlagte pasienter med covid-19.

FHI publiserer hver uke en oversikt over vaksinasjonsstatus for innlagte med covid-19 i norske sykehus. Disse tallene viser fordeling både for antall innlagte i sykehus med covid-19 som hovedårsak, og spesifikt for innlagte i intensivavdelinger.

Vi ser det samme mønsteret på SUS som på andre norske sykehus. Vaksinestatusen til våre pasienter er imidlertid en helseopplysning som er underlagt taushetsplikt. Systematisk innsamling av denne typen opplysninger krever også formelle godkjenninger. Med vårt pasientgrunnlag kan vi ikke lage lokale oversikter som gir bedre og mer informasjon enn de ukentlige rapporteringene fra FHI, og som samtidig ivaretar taushetsplikt og personvern.

Det gode samarbeidet vi har med kommunene har fortsatt stor betydning for håndteringen av pandemien, og det ser vi fram til å fortsette med. ​

Fortsetter med besøksrestriksjoner

Vi har stor forståelse for at mange ønsker å besøke sine nærmeste på sykehuset. Dessverre er det slik at vi inntil videre må fortsette å begrense antall besøkende, av hensyn til våre pasienter og medarbeidere. Vi fortsetter med en begrensning på inntil to friske besøkende per pasient per dag. Det ligger alltid oppdatert informasjon om gjeldende besøksregler på våre hjemmesider.​ ​

Avdelingssjef ved intensivavdelingen, Wendy Tønnessen

Tar i bruk ekstra personell

Gjennom jul og nyttår har vi hatt et høyere antall innlagte på intensivavdelingen enn det vi vanligvis er bemannet for. Hver enkelt pasient på intensivavdelingen krever mye personalressurser. Derfor har vi vært nødt til å ta i bruk mye ekstra personell.

Flere av de innlagte på intensiven med covid-19 har ligget der lenge. Vi er veldig spent på hvordan situasjonen blir videre, og prøver å mobilisere i forhold til bemanning. Vi benytter oss av studenter og pensjonister i tillegg til sykepleiere fra andre avdelinger på sykehuset, og har et flott personale som viser lojalitet og tilhørighet til avdelingen og pasientene.

Smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe

Viktig å vaksinere seg

Vi har nå 26 innlagte med covid-19, som er det høyeste antallet vi har hatt på SUS. I går hadde vi smitterekord i vår region, og vi vil nok se at det vil øke enda mer de kommende dagene.

Rapporten fra FHI viser at 70 prosent av de som er innlagt på intensivavdelingene med covid-19 på nasjonalt nivå, er uvaksinerte. Vi oppfordrer til å ta vaksinen, og å ta imot tilbud om 3. dose, da vaksinen gir økt beskyttelse mot alvorlig sykdom.

Vi begynner med vaksinasjon med 4. dose for de som hadde behov for 3. dose i høst. Dette gjelder hovedsakelig de som har gjennomgått kreftsykdom eller immundempende behandling.

Vi ser foreløpig ikke tegn til influensasmitte i vårt område, men dette kan komme de neste ukene.

Omikron-varianten har nå tatt over, og denne mutasjonen ser ut til å gi noe mildere sykdom. Vi forventer samtidig at smittetallene vil stige framover, noe som kan utligne denne effekten. Det er forventet at vi får mange syke de kommende ukene, men det er for tidlig å si hvor stor belastningen vil bli for sykehuset.

Hold deg til nasjonale råd, hold deg hjemme hvis du er syk, og ha god hoste- og håndhygiene. ​

Vil du vite mer?

​Se NRK Rogalands opptak av presseorienteringen her.

Les mer på vår samleside om koronavirus her. ​​