HELSENORGE
Statusoppdatering 8. januar om covid-19 fra SUS:

- Dette kan bli den tøffeste perioden siden pandemien startet

Her er utdrag av det som ble sagt under presseorientering om covid-19 fra Stavanger universitetssjukehus fredag 8. januar. Fagdirektør Eldar Søreide, smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe og avdelingsoverlege Bjørnar Gilje ved avdeling for blod- og kreftsykdommer ga en statusoppdatering.

​Se hele presseorienteringen på SUS sin YouTube-kanal

Lars Kåre Kleppe, smittevernoverlege ved Stavanger universitetssjukehus:

Jeg tenkte jeg skulle begynne med smittesituasjonen generelt. Nå er mye sagt allerede, men det er fortsatt ustabilt. Denne uka alene har vi påvist over 300 prøver. Vi ligger an til å komme opp i minst samme antall positive som vi gjorde i uka før. Dette er på ingen måte avklart.

Vi oppfatter at kommunenes arbeid med smittesporing fungerer og at det er en stor grad av nærkontakter. Men det er absolutt en andel som er smittet, som en ikke har avklart smittevei for. Det betyr at det er uavklart smitte i befolkningen. Dette har heller ikke gått ned de siste dagene, og det er dag for dag høye tall.

170 til 180 ansatte ute i karantene

Dette påvirker også sykehuset. Det er en betydelig belastning når ansatte blir smittet. Per nå har vi ute i denne bølgen fra jul har vi nok hatt en rundt 20 ansatte som er smittet. De har til dels vært på jobb mens de var smitta. Da gjøres det en smittesporing. Per nå har vi nærmere 170 til 180 personer som er ute i forskjellige typer karantene. I tillegg er det både pasienter og pårørende som vil bli informert.

Det vi ser er at det unntaksvis blir videre smittespredning. Men vi har en situasjon der vi har informert tidligere ved avdeling for blod- og kreftsykdommer. Bjørnar Gilje vil snakke mer om dette.

Regner med flere innleggelser kommende uke

Den siste måneden har vi hatt cirka 25 innleggelser. Vi regner med at det vil komme flere framover. Det er snakk om innleggelser og ikke antall innlagte. Noen trenger korte opphold og noen lenger.

Vi har hele høsten hatt svært få pasienter på intensiv. Vi forventer at mellom 10 og 15 prosent av de innlagte vil ha behov for intensivbehandling. Veldig mange av de som er smittet i vårt område, er - heldigvis – i grupper som er mindre risiko for innleggelse. Men vi forventer at snittet på mellom halvannen og to prosent av dem som blir smittet, trenger å bli lagt inn på sykehus.

Vær bevisst på hvor mange nærkontakter du har

Vi er avhengig av å få en lignende bedring på smittesituasjonen som den vi hadde i vår, om vi skal komme ned på et nivå vi kan være tilfreds med. Det handler om at vi kan ha mindre utrygghet og at det er mer ukjent smitt. Vi er nødt til å komme lenger ned enn der vi er i dag. Det som er den viktigste faktoren er at smitten skjer blant nærkontakter. Det å være bevisste på hvor mange nærkontakter vi har og hvor mange vi skaper i hverdagen, det er det som kommer til å avgjøre dette. Det er om å gjøre å holde avstanden der vi kan og sørge for å ha så få nærkontakter som mulig.

Vaksinering av helsepersonell starter onsdag

Vi starter med vaksinering blant vårt helsepersonell om få dager. Vi tar sikte på å starte fra onsdag neste uke. Dette er en vaksine som er planlagt å vaksineres uke 2 og 3 og påfølgende dose tre uker senere. Det er helt tydelige prioriteringer som ligger til grunn. Det er essensielle tjenester som skal ivaretas. De gruppene som en har prioritert, er innenfor føringene som er gitt av Folkehelseinstituttet og fra regionalt helseforetak. Fagdirektøren har vært inne på noen av gruppene. Jeg vil løfte fram at det er enormt viktig at vi kan sikre at vi har en oppegående labvirksomhet, som faktisk kan ta disse prøvene.

Helsepersonell er en prioritert gruppe, så vi forventer at det kommer mer vaksine etter hvert som tilgangen blir bedre. Inntil videre er det dette som vi har fått signal på at vi får. Vi går utfra at helsepersonell vil ta mot tilbudet. Det virker som det er god interesse for det. I noen av gruppene er det mål om å få en høyest mulig vaksinasjonsdekning. I andre grupper er det dekning som skal ha et nivå, slik at vi sikrer et minimum av tjenester. Ellers er det avgjørende små grupper, som er avgjørende for driften i sykehuset, som vi er nødt til å ha noen av sine ansatte vaksinerte.

Større trykk nå enn tidligere

Vi er bekymret for at smitten fortsatt ikke er under kontroll. Vi tror vi har tøffe uker foran oss. Vi må fortsette å holde på avstand, holde oss hjemme når vi er syke og la oss teste. Vi på sykehuset har en utfordring der vi ser vi vil få et større trykk enn det vi har hatt i hele 2020.

 

Spørsmål fra media til Kleppe

Dette blir den aller verste perioden – sammenlignet med tidligere i pandemien?

Ja, det tenker jeg når vi ser på antallet som er påviste sammenlignet med mars. En hadde en førstebølge i mars/april som var veldig belastende. Men hvis vi ser på perioden etter det, så er det absolutt wen mye større belastning nå. Jeg tror vi vil komme opp mot den samme belastningen som i mars, ja.

Det er veldig strenge smitteregler i vårt område. Regner du med at det er noe vi må fortsette med ganske lenge?

Jeg tror ikke at vi kan si at dette er over om en uke. Jeg tror ikke vi kan tenke at vi kan gå tilbake til vår og sommer-tiltak da. Jeg tenker det vil være strengere restriksjoner i lenger tid enn det – helt klart.

Er det aktuelt med strengere tiltak?

Det er ikke vi som skal bestemme det. Det er for tidlig å si at dette har fungert. Nå ser vi konsekvensen av julefeiringen. Mest av alt. vi ser veldig mye av de positive tilfellene er jul- og nyttårsaften - og kontakt rundt det.

Sykehuset sier dere har fått 1200 vaksinedoser. Når får dere neste leveranse og hvor mange doser trenger dere?

Det er en plass mellom syv og et halvt til åtte tusen medarbeidere på sykehuset. Vi vaksinerte over 5000 ansatte for influensa i høst. Målet er jo å få en høy vaksinasjonsdekning av helsepersonell som mulig. Både for å begrense at de blir smitta, og at de tar med seg smitte inn på sykehuset.

Det har vært dødsfall hos sykehjemsbeboere etter vaksinasjon. Er det grunn til bekymring?

Det er for tidlig å si. Jeg tenker ikke det. Det vil alltid være dødsfall i sykehjemsbefolkningen. Det at en går offensivt ut og gjør det med hele sykehjemsbefolkningen – så og si – det vil jo gi sånne konsekvenser. Vi har ikke opplysninger som tilsier at vi skal tenke annerledes rundt dette.

Har man sett lignende type vaksinasjoner som influensavaksinen for eksempel?

Da er det ikke så stort fokus på det med sykehjemsbeboere. Jeg kjenner ikke til det.

Flyplassen vil gå over til hurtigtester. Hvor trygge er de testene?

Det er forskjellige typer tester. Disse testene får man svar på i løpet av femten til tyve minutter. De har en lavere følsomhet enn den vi har på sykehuset. Testene vil være dårligere til å fange opp personer som ikke har symptomer og personer som kanskje har hatt symptomer en stund, men med mindre sykdom. Flyplasstestingen har jo et mål om å fange opp de som må rett i isolasjon og er sykest. Alle som kommer til Norge skal fortsatt i karantene. Dette er en ekstra kontroll for å finne de som er ekstra smittsomme. Det er nyttig å bruke hurtigtester da – sett i lys av laben sin kapasitet.

Bjørnar Gilje, avdelingsoverlege ved avdeling for blod- og kreftsykdommer (ABK):

mann smiler mot kamera med briller

Bjørnar Gilje

Vi har altså på hematologisk sengepost 2K ved avdeling for blod og kreftsykdommer dessverre hatt flere påviste covid-19 tilfeller. Dette gjelder tre pasienter og 5 ansatte. 
Det er gjort en imponerende jobb i avdelingen, sånn at vi nå har god oversikt.

Det er per i dag totalt 37 ansatte ved ABK som er i karantene, 29 av disse er tilknyttet 2K. Takket være ekstrainnsats og fleksibilitet har vi likevel klart å ivareta pasientene på en god måte.

Tiltak for å hindre videre smitte

For å hindre videre smitte til pasienter og ansatte er det derfor gjort omfattende endringer i avdelingen inntil situasjonen er normalisert. Sengepost 2K har siden 5. januar ikke tatt imot nye pasienter. Nye hematologiske innleggelser har derfor vært håndtert via onkologisk sengepost 1K.

For å unngå å utsette pasienter for smitterisiko har planlagt poliklinisk behandling blitt flyttet til kveldstid og gis på poliklinikken i underetasjen i ABK-bygget. Dette er planlagt i første omgang til og med tirsdag neste uke. Vi har også gjort tiltak for å begrense personer tilstede i avdelingen. 

Noen behandlinger utsettes

Noen behandlinger er også utsatt. Dette er gjort etter grundig vurdering for hver enkelt pasient, slik at det skal være fullt ut medisinsk forsvarlig uten at det får uheldige konsekvenser for pasientene. Der det er mulig har vi gjort kontroller til telefonkonsultasjoner. 

Må begrense besøkende

Til vanlig er pårørende både ønsket og viktige å ha med i konsultasjoner, men med nåværende smittesituasjon er vi dessverre ekstra nøye på å begrense tilstedeværelse av pårørende der det er mulig. Det er beklagelig, men nødvendig akkurat nå.

I sum ser det ut som vi har god kontroll på dette smitteutbruddet nå. Karantenetiden for våre ansatte utløper stort sett i midten av neste uke. Hvis det ikke kommer nye overraskelser, håper vi at 2K kan åpne gradvis fra tirsdag eller onsdag til uka - og at aktiviteten er som vanlig frem mot neste helg.

Ikke vær redd for å ta kontakt

Til sist vil jeg understreke at avdelingen fortsatt har høy aktivitet på de fleste områder og alle våre pasienter blir godt ivaretatt. Ingen av våre pasienter må være redde for å ta kontakt. Vi håper at ingen som trenger hjelp, holder seg hjemme av frykt for smitte. Det er trygt å komme til vår avdeling nå også.