HELSENORGE
Statusoppdatering 16.11:

– Vi kan på ingen måte slappe av nå

– Hvis du vil gi en fin julegave i år, så er det nå vi kan gjøre den jobben, sier analyserådgiver Snorre Eikeland.
Sammen med smittevernoverlege Jon Sundal ga han en statusoppdatering på smittesituasjonen i vår region mandag 16. november.

​Snorre Eikeland, analyserådgiver ved Stavanger universitetssjukehus (SUS):

Velkommen!

Jeg skal si litt om situasjonen som den er nå, men vil først gå fire uker tilbake i tid. Det var da tallene begynte å stige kraftig i Norge og storbyene. Analysemessig så var det ganske likt i alle byene. Det var en R-verdi på 1,5 prosent. Det betyr at antall smittede per dag blir tredoblet på omtrent to uker. Forskjellen var at i Oslo var de på rundt 50 tilfeller om dagen. Tredobler du det, så går det til 150. Bergen var på rundt 25. Tredobler du det, så kommer du til rundt 75. Mens vi her i regionen var på 10. Tredobler du det, så kommer du til 30. Heldigvis så har vi klart å stoppe den utviklingen og faktisk slått den litt ned, mens de andre store byene har fortsatt å vokse.

Vi er nå der Bergen var da de tok av, så vi kan på ingen måte slappe av nå. Det som er veldig gledelig å se, er at det arbeidet som befolkningen, kommunene og alle gjør, ser ut til å få tallene ned. Vi er på rundt 20 smittede til dagen nå i vårt område. Men det er fortsatt mye høyere enn det helst burde vært.

Hvis vi skrur tida fire uker fram i tid, er vi på 14. desember. Det er ti dager før jul. Isolasjons- og karantenetid er jo ti dager. Det betyr at blir du smittet etter 14. desember, så må du dessverre i isolasjon på juleaften. Må du i karantene da, så må du være i karantene på juleaften. 20 per dag vil være 200 stykker i løpet av de ti dagene som da må isolasjon på juleaften. Noen av dem vil også dessverre havne på sykehuset her hos oss.

Men hvis vi kan få ned det smittetallet fram til 14. desember, hvis vi gjør en god jobb som befolkning og samfunn, så kan vi få det ned på et lavere nivå. Da har vi et mye bedre utgangspunkt hvis smitten skulle stige.

Det er mange som jobber med dette. Det gjøres en kjempejobb med smittesporing, testing, analyse av prøver og mye arbeid. Det er mange som helt sikkert vil jobbe mindre i jula. Hvis du vil gi en fin julegave i år, så er det nå vi kan gjøre den jobben.

Vi har et bedre utgangspunkt. Så husk på å treffe færre, god håndhygienen, vær hjemme når du er syk og la deg teste. Hvis vi klarer det, så kan vi få en fin julegave i år. Vi har klart det før, og jeg har stor tro på at vi kan klare det igjen.

Smittevernoverlege Jon Sundal ved Stavanger universitetssjukehus:

Vi er enige om at landet er inne i bølge nummer to. Den kom senere enn vi egentlig hadde antatt. Foreløpig har altså vår region ikke opplevd den store smittespredningen som de har i Oslo-området og Bergensregionen.

Selv om det har vært en jevn stigning, så synes det ut som vi har en viss kontroll ute i kommunene. Det er en stor belastning på disse teamene som sporer smitten. De gjør en kjempeinnsats. Og som Snorre sa så er det viktig at vi hjelper til nå, slik at de også kan få seg en levelig jul.

Sykehuset har til nå hatt 71 innleggelser. Etter en svært rolig mai og juni, så har det vært en gradvis økning utover høsten. Men det har ikke nådd de store høydene. I høst hadde vi en topp i uke 40, hvor det var seks personer innlagt totalt på SUS, som var i forbindelse med bussturen tidligere denne sommeren.

De siste ukene har det vært mellom en og fire innleggelser. Nå i dag er det to innlagt. Det er en kontrast til det vi ser andre steder i landet. Vi sitter på den gylne gren så langt. Men jeg vet ikke hvor lenge det kommer til å holde. Vi hadde 16 pasienter innlagt samtidig i vår. Det gikk utover driften av sykehuset. Vi er jo veldig positive på at hvis vi klarer å holde denne trenden vi har i dag, så vil det føre til mindre problemer for drift i sykehuset. Det er viktig. Selv om behandlere ved sykehuset ikke har hatt så stor direkte bealstning i løpet av høsten, så har jo sykehuset forøvrig merket trøkket. Mikrobiologen kjører nå analyse på rundt 2000 prøver daglig. De skal nå ut med svar innen 24 timer. I tillegg har vi de prehospitale tjenestene og akuttmottaket, som skal skille klinten fra hveten. De som er smittet, skal jo ikke inn på sykehuset uten at vi vet om det. Heldigvis har vi nå i høst stort sett visst på forhånd om dem som kommer inn og er positive, for de har testet seg før de kommer til SUS.

Det er rundt 100 personer som legges inn på SUS daglig. Cirka 25 prosent av disse må vi ta hensyn til, for de har symptomer som kan være koronasmitte.

Det er et stort apparat som foregår på screening og triage på sykehuset fortsatt.

Når vi ser på R-tallet i landet, så er vi bekymret for hvordn det skal gå her. Nå ser vi et R-tall som kanskje forandrer seg. Denne uka som kommer nå, er avgjørende. De nasjonale tiltakene kom jo for et par uker siden og de regionale tiltakene for en uke siden, så nå vil vi se tallene - som vi bli avgjørende.

Jeg tror innbyggerne våre er lojale og følger opp. Vi ser trafikken har roet seg noe. Folk tar det på alvor. Den dugnaden i våres var imponerende. Jeg håper og tror at vi kan klare dette, sånn at vi kan få en tilnærmet normal julefeiring.

Til slutt må jeg terpe på hva som er viktigst at alle gjør:

  • Vi må opprettholde avstand
  • Vi må passe på å ha god håndhygiene.
  • Vi må være hjemme når vi er syke.
  • Vi må teste oss hvis vi er syke.
  • Vi må se på kontaktene våre og begrense kontaktflaten.

Det er oss alle - du og jeg - som igjen må gjøre jobben. Hvis vi klarer det, så viser vi solidaritet til dem i risikogruppen.

Mann bak mikroforn

Sendingen kan du også se direkte på:

SUS sin facebookkonto (lyden her er ikke optimal)

NRK Rogaland sin facebookkonto