3D-laserskanning fra Imerso dokumenterer bygging av SUS2023

Helse Stavanger og SUS2023 har inngått kontrakt med Imerso om å laserskanne det nye sykehuset ettersom byggearbeidene går fremover. Målet er å sikre at det er samsvar mellom modellene og det som faktisk bygges.

200311 Imerso-SUS2023.jpg

Test av laserskanning på byggeplass


- Vi vet at det kan forekomme avvik mellom modellene og det som faktisk bygges. Derfor ønsker vi å dokumentere det vi bygger. Ved å bruke laserskanning får vi en presis oversikt over eventuelle avvik, og kan vurdere om det skal settes inn tiltak, forklarer prosjektdirektør for SUS2023 Kari Gro Johanson.

Laserskanning brukes for å redusere risiko for at avvik ikke oppdages, og gjennomføres jevnlig mens bygget reiser seg. Laserskanneren, Leicas BLK360, måler opptil 360.000 punkter per sekund og utfører et skann på et par minutter. 

Med et avansert HDR-bildesystem blir en farget 3D-kopi av byggeplassen klar i løpet av få timer. All data er tilgjengelig i åpne formater for å sikre senere programvarekompatibilitet.

- Det spesielle med løsningen vår er at den er så enkel å bruke at byggelederen selv kan utføre laserskanningen ved behov. Laserskannet sammenstilles automatisk med den digitale tegningen/modellen og kort tid etter kan byggeleder se eventuelle avvik, sier Sarah Muller, co-founder og COO i Imerso.

- Med vår laserskanning og maskinlæring dokumenterer vi byggingen kontinuerlig og SUS får en presis digital tvilling tilgjengelig under byggefasen, forklarer Muller. 

200311 Imerso-folkene.jpg

Fv; Jakub Groh, HDS Analytiker Imerso, Mads Lohne, BIM- og Kundeansvarlig Imerso, Sarah Muller, COO Imerso, Karen Mauritzen Midbøe, rådgiver anskaffelser SUS2023 og Torbjørn Stensland digital samhandlingskoordinator SUS2023.


Imerso er et oppstartsselskap som har utviklet teknologien i samarbeid med SINTEF og Simula Research Laboratory og har blant annet erfaring fra prosjekter med Statsbygg.

- Fordelene med å bruke laserskanning er at vi raskt får dokumentert byggingen og sammenlignet det som er bygget med modellunderlaget. 3D-skanning bidrar til å avdekke avvik på et tidlig tidspunkt slik at utbedringer kan utføres på en kontrollert og håndterbar måte. På den måten får man også redusert kostnadene ved avvik, sier Johanson.