6E er årets slagenhet 2017

Akutt og subakutt slagpost 6E utreder og behandler pasienter med hjerneslag. Nå har de vunnet den gjeve tittelen «Årets slagenhet 2017».

Slagenhet

Denne gjengen fortjener et ekstra heiarop - for blant annet utøvelsen av god slagbehandling.

Det er Norsk hjerneslagregister (NHR) som utnevner årets slagenheter. Tildelingen ble markert på 6E - med blant annet gode ord fra administrerende direktør, Inger Cathrine Bryne.  

Slagposten kan pryde seg med tittelen på grunnlag av følgende kriterier:   

  • Utøvelse av god slagbehandling over tid
  • Bruk av registeret i lokal kvalitetsforbedring
  • God dekningsgrad og gode resultater knyttet til registerets kvalitetsindikatorer
  • Etterlevelse av god innregistreringspraksis over tid
  • God oppfølgingsgrad etter tre måneder 

Folkesykdom  

Årlig blir 10 000-11 000 personer innlagt med hjerneslag i norske sykehus. På Stavanger universitetssjukehus behandles rundt 600 av disse pasientene.

Hjerneslag er en av våre mest alvorlige folkesykdommer, og en av de hyppigste årsakene til død og funksjonshemning.   

Registrering i NHR

Alle pasienter med akutt hjerneslag som innlegges i sykehus blir registrert i NHR. Registeret har til hensikt å sikre og forbedre behandlingskvalitet og bidra til å utjevne forskjeller i behandlingen av norske slagpasienter slik at kunnskapsbaserte retningslinjer for slagbehandling blir etterfulgt.

Det registreres hvem som får hjerneslag (alder, kjønn, risikofaktorer), hvordan de behandles og hva som oppnås ved behandlingen i akuttfasen og ved oppfølging tre måneder etter slaget.

– Vi har jobbet en årrekke med dette. Den daglige jobben de på posten gjør er fantastisk. Tildelingen er veldig stas - og veldig fortjent, sier seksjonsoverlege Martin Kurz, som samtidig sa i sin tale at de skal bli bedre - og kontinuerlig jobbe for den beste behandlingen til slagpasienter.

NHR gir tittelen «årets slagenheter» til to sykehus hvert år. Tittelen deles med sykehuset i Kongsvinger.

Slagenhet 2 - intra.jpg

Les gjerne også saken i Aftenbladet, 26. november 2018 - Legene fisket ut blodproppen fra Kjell Terjes hjerne (abonnement-sak)