HELSENORGE

72 mobile arbeidsstasjoner skal inn i Nye SUS

For å sikre god arbeidsflyt i Nye SUS, er flere mobile arbeidsstasjoner i test på sykehuset. Dette høster verdifulle erfaringer fram til flytting til nytt sykehus på Ullandhaug om noen år.

mobil arbeidstralle

Mobil arbeidsstasjon i test på SUS.

- Et av målene er å definere hva en mobil arbeidsstasjon skal inneholde av løsninger og teknologi, slik at den blir optimal for vårt bruk. Samtidig må vi jobbe regionalt med dette, slik at vi ikke har for store sprik mellom foretakene, sier Hans Tore Frydnes, teknologidirektør på SUS.

Erfaringer fra pilotering
En mobil arbeidsstasjon kan i prinsippet være mange forskjellige ting, og nå jobber en tverrfaglig gruppe for å definere hva som passer best frem mot Nye SUS, basert på pilotering i drift. 

Avansert utstyr
En mobil arbeidsstasjon (også kalt KLIMA, klinisk mobil arbeidsstasjon) er en avansert medisintralle på hjul med hev og senk funksjon, og kan ha fastmontert PC. Slik kan medarbeidere åpne ulike pasientjournalsystemer og hente opp prøveresultater, dokumentere direkte og sikre en korrekt dialog og kommunikasjon med pasienten inne på sengerommet.
I tillegg kan den utstyres med egne låsbare skuffer for medisiner, medisinsk utstyr som kanyler, plastglass, kompresser, stomiposer og annet som tilpasses for hver enkelt avdeling.

Bedre flyt i sengeområdene
Målet er å bidra til bedre flyt i arbeidet i sengeområdene. En mobil arbeidsstasjon er et verktøy som gjør det mulig å utføre det meste av pasientarbeidet i sanntid på pasientrommet, eller på korridor/medisinrom når det er aktuelt. 

Økt involvering av pasienter
Den mobile arbeidsstasjonen skal bidra til å øke involveringen og personvernet for pasienten, og personalet kan ha Meona og Dips (verktøy for pasientbehandling og journal felles for alle helseforetak) tilgjengelig overalt der pasientbehandling foregår, samt nødvendige legemidler og annet viktig småutstyr som trengs i forbindelse med pasientbehandling. 

Ro i møte med pasientene
Et viktig mål er å redusere avbrytelser i arbeidet for pleiepersonell og samtidig få mer ro og verdiskapende tid i møte med pasienten/på visitt/pleie. I tillegg er mobile arbeidsstasjoner en viktig forutsetning for å gi klinisk personell mulighet til å dokumentere fortløpende og digitalt når de jobber mobilt i sengeområdet.

Positive tilbakemeldinger
- Tilbakemeldingene fra helsepersonell er utelukkende positive, de opplever at den mobile arbeidsstasjonen gjør at de kommer tettere på pasientene og får frigjort tid en travel hverdag, sier Kari Jøssang, prosjektdirektør for Organisasjonsutvikling Nye SUS.

Finansiering på plass
Finansieringen av de mobile arbeidsstasjonene er forankret i teknologibudsjettene til Nye SUS og dermed er klarsignalet gitt for å anskaffe dette. Testing og design må være klart senest i 2022, slik at anskaffelsen kan få gå sin gang og være klar til fullskala simulering før flytting i 2024.
- Vi ser på alt fra det vi uhøytidelig kaller en «rullende kontorpult» til en mer avansert tralle med flere funksjoner i tillegg til PC, der vi legger på medisinskuffer og utstyr. Jeg regner med at vi vil gå for flere varianter eller differensierte løsninger, forklarer Frydnes.

Bredt samarbeid om løsningen
Med seg i arbeidsguppen sitter det representanter for Nye SUS organisasjonsutvikling (OU), IKT/prosjektkontoret på SUS, Helse Vest IKT, IKT Byggstøtte og de som har ansvar for IKT i Nye SUS.
- Det er OU som sitter i førersetet, de har samlet erfaring fra pilotering og kjenner til behovene og mulighetene. Vi er fullt klar over at denne løsningen har vekket stor begeistring blant leger, sykepleiere og andre ute i testmiljøene, sier Frydnes.

Teknologi i helsetjenesten
Arbeidsgruppen ser også muligheter for integrasjon mot samhandlingsverktøyet Imatis og annen teknologi for sykehusene, slik at det blir et samlet teknologiløft som er koordinert på en god måte for det nye universitetssjukehuset.
- Det er også en del praktiske avklaringer som skal på plass, som hvem som skal «eie» driften av de mobile arbeidsstasjonene for service, vedlikehold, og opplæring med mer, sier Frydnes.