HELSENORGE
Presseorientering 15. april:

Alvorlig situasjon - hever beredskapsnivået til gult

Selv om det lettes på tiltak nasjonalt, er smittesituasjonen i Sør-Rogaland bekymringsfull. Stavanger universitetssjukehus ser alvorlig på dette - og hever nå beredskapsnivået til gult nivå.

​På dagens presseorientering stilte smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe og beredskapssjef Elisabeth Haga Jacobsen.

Se hele presseorienteringen her (YouTube)

Under finner du skriftlig versjon av det som ble sagt:

Smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe

Det er nå en lett nedadgående trend nasjonalt, som da gjorde at man på tirsdag presenterte lettelser i de nasjonale tiltakene.

Vi får håpe det går bra, selv om det fortsatt er høye tall vi våkner til om morgenen. Forskjellene er store rundt i landet - og fortsatt er det mange som smittes og stort trykk på sykehusene i og rundt Oslo. 

Trenden går feil vei i vårt område

Så er det nå sånn at vi i vårt område har en trend som går feil vei. Spesielt den siste uken har vi hatt en betydelig økning i antallet positive. Det er over 60 nye smittede hver dag denne uken. Dette er alvorlig. I forrige uke lå dette på cirka 30. Dette ser vi også konsekvensen av med tanke på innleggelser.

Akkurat nå ligger vi på 150/100.000 i sykehusets område. Det vil øke fremover. Vi skal helt tilbake til perioden rundt jul for å se liknende tall. Forskjellen er at vi nå har et mutert virus, som har økt risiko for sykehusinnleggelser og alvorligere sykdom - også blant de yngre.

Risikerer over 100 daglige smittede om en uke

Det er størst smittespredning i Stavanger kommune, men det er økende smitte i en rekke kommuner. Det er flest som smittes blant de yngre aldersgruppene, men det vil føre til at foreldre og venner smittes hvis man ikke begrenser kontaktene.

Det er smitteklynger på flere skoler. Fortsetter økningen, vil man risikere godt over 100 daglige smittede om en ukes tid. R-verdien er godt over 1.

Tenk gjennom hvor mange nærkontakter du har

Matematikken er nådeløs her, og det gjør oss veldig bekymret. Vi har ligget mellom 10 og 15 innlagte den siste uken. Det er på det samme nivået som våren 2020 i den første bølgen. Vi vil risikere at det blir betydelig økt antall innlagte hos oss. Det vil påvirke vår drift ytterligere. Det kan igjen føre til at andre pasientgrupper blir påvirket.

Vi støtter helt klart at det må være tiltak hos oss som gjør at vi kommer veldig langt ned i smittetall og at vi ikke slipper opp for tidlig. Vi må ha en reduksjon i kontakthyppigheten, begrensning i arrangementer og samlinger som ikke er nødvendige. Alle må tenke gjennom hvor mange nærkontakter vi har. Dette vil kreve mer av oss alle. Vi må se effekt av dette raskt for å unngå at dette vil ta lang tid.

Vi oppfordrer kommunene til å handle raskt og koordinert i vårt område, og vi ser jo at det arbeides godt med det. Det er derfor helt riktig at man fortsatt setter inn sterke tiltak.

Tar tid før vi ser vaksineeffekt for sykehusinnleggelsene

Vaksinasjonen går godt fremover for risikogruppene, men det tar tid før vi får effekt i de gruppene som har størst risiko for sykehusinnleggelser. Det er nå vi er i gang med større leveranser, som vil gi beskyttelse hos de eldste, men effekten av dette vil vi først se i mai. Og det er jo fortvilelse rundt usikkerheten knyttet til to av vaksinene.

Vi må klare å være i forkant. Vi går feil vei sammenlignet med landet for øvrig. Vi må ikke gi oss nå. Truslene framover er økt smitte med mutasjoner som vaksinene ikke beskytter tilstrekkelig mot.

Når det gjelder smittetilfeller internt, ser vi at vi har hatt rundt fem smittetilfeller hos egne medarbeidere i tiden etter påske. Vi ser at det ikke har ført til sekundærtilfeller blant ansatte eller pasienter. Det kan være en effekt av vaksinasjonen.

Du gjør en forskjell

Til slutt vil vi bare oppfordre alle til å huske på de grunnleggende reglene som er like aktuelle som før. God håndhygiene, god avstand, fortsatt to meter i det offentlige rom, munnbind når det ikke er mulig å holde avstand og ikke minst – holde seg hjemme når man er syk og la seg teste raskt.

Beredskapssjef Elisabeth Haga Jacobsen

Med bakgrunn i den situasjonen som er i samfunnet rundt oss og situasjonen på sykehuset, så har vi valgt å heve til gult beredskapsnivå i dag. Det gjør vi for å forberede oss til de ukene som ligger foran oss, som vi ser kan bli ganske krevende.

Opprettet pandemipost før påske

Vi merket en endring på tilstrømmingen til sykehuset allerede før påske.

Vi valgte derfor å være proaktive og etablere pandemiposten vår på det første trinnet før påske. Det gjorde vi for å ha litt større forutsigbarhet og bedre kapasitet. Det var et godt valg, for vi så vi hadde bruk for den i påsken. Jeg vil berømme medarbeidere og ledere som måtte endre planer i påsken og dreiv pandemiposten gjennom ferien. Tusen takk!

Vippepunkt - risikerer økning av innlagte på intensivavdelingen

Vi ser vi er på et vippepunkt, og at ting nå fort kan snu. Intensivavdelingen har hatt en til to covid-pasienter jevnt over de siste ukene. Det har i dag økt til tre. Og det er flere pasienter som ligger og vipper her, så dette kan fort øke.

Det gjør at avdelingen må se på planene sine og mulig flytte rundt på pasienter - og ta i bruk opptrappingsplanene.

Enn så lenge håndterer de det greit på infeksjonsposten også, som vi gjør i henhold til planene, men vi er forberedt på at vi kanskje må endre på det de neste dagene.

Akuttmottaket merker økt smitte

Akuttmottaket merker godt den økte pasienttilstrømningen. 40 prosent har hatt behov for avklaring rundt smitte før de kan tas videre på sykehuset. Vi ser at de etablerte strukturene som vi har, men for eksempel brakkene i forkant av akuttmottak med pretriage og avklaringstriage, funker veldig bra. De er absolutt viktig å opprettholde. Ved å teste pasienter med mistanke om smitte, så kan vi stoppe smitte inn til sykehuset.

For en stund tilbake var de fleste meldt som kom inn som var smittet av covid, meldt i forkant. Men de to siste ukene har til sammen 37 pasienter blitt påvist som covid-19-smittede i akuttmottaket. Hadde ikke de blitt avklart, så hadde de kunne tatt med smitte inn på sykehuset.

Muterte varianter har overtatt totalt

Laboratoriet vårt merket en nedgang i antall tester de analyserte i påsken, men testaktiviteten har nå tatt seg opp igjen til 2500 analyser i døgnet. De analyserer raskt, som er avgjørende for kommunen og smittesporerne. De finner ingen «vanlige» virus lenger når de gjør sine analyser. De muterte variantene har nå overtatt fullstendig. I vårt distrikt er det den britiske varianten som dominerer, mens den sørafrikanske utgjør en litt mindre andel.

Beredskapsledelsen ved sykehuset monitorerer situasjonen nøye. Vi har jevnlige møter både internt på SUS, med kommunene, Statsforvalteren og det regionale helseforetaket - hvor vi oppdaterer hverandre på situasjonen i vårt opptaksområde.

Foreløpig går driften tilnærmet normalt. Men siden vi har endret til gult beredskapsnivå, så kan det endre seg ganske raskt de neste ukene.