Anlaug Vatne hedret med årets Forbedringspris

Overlege Anlaug Vatne ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) får årets Forbedringspris i helse- og omsorgstjenesten for innsatsen med å redusere unødvendig bruk av antibiotika til nyfødte barn.

Mor med barn og lege på nyfødtintensiv

Anlaug Vatne sammen med mamma Trine Helen Olsen og sønnen Caspian inne på nyfødtintensivavdelingen.

Prisvinneren selv er stolt og beæret over tildelingen:

– Jeg er svært takknemlig for at vi har fått Forbedringsprisen! Vi har klart å redusere bruk av antibiotika til en sårbar gruppe. Dette vil kunne få store konsekvenser både for den enkelte pasient og i et samfunnsperspektiv med tanke på multiresistente bakterier, sier overlege Anlaug Vatne på nyfødtintensivavdelingen på Barne-og ungdomsklinikken ved SUS.

Det var helse- og omsorgsminister Bent Høie som delte prisen ut på pasientsikkerhetskonferansen onsdag formiddag til Vatne.

Forbedringsprisen deles ut årlig av pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 til enkeltpersoner eller team i helsevesenet som har utmerket seg innen kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og/eller arbeidsmiljø.

Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør ved SUS, er veldig stolt på vegne av sykehuset og gratulerer:

– Forbedringsprisen er en anerkjennelse av Anlaug Vatne og fagmiljøet rundt henne - som har jobbet systematisk med å redusere antibiotikabruk over flere år. Dette er resultat av satsingen på forbedringsarbeid, og ikke minst at vi har verdifull kompetanse og dyktige medarbeidere i seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet, sier Bryne.

Viktig kulturendring

Anlaug Vatne har kombinert forbedringsarbeid med overbehandling av pasienter og redusert bruken av antibiotika til nyfødte uten infeksjon. Avdelingen har redusert bruk av antibiotika til nyfødte barn født til termin med 70 prosent. Mens 1,4 prosent av de nyfødte tidligere fikk antibiotika unødvendig, er tallet nå redusert til 0,4 prosent.

Juryen anmerker at mange nyfødtavdelinger vil være på den helt sikre siden, og gi antibiotika umiddelbart når de ser tegn til infeksjon. Denne kulturen gjør at nyfødte som viser seg å ikke ha noen infeksjon, får unødig antibiotika.

Gråtende baby

Antibiotikaprosjektet har gjort at behandlingen har blitt bedre og tryggere til det beste for disse nydelige pasientene.

Prisvinneren har innført et observasjonsskjema med timesobservasjoner av alle terminbarn som er innlagt på nyfødtintensiven med mistenkt infeksjon. Hun har også jobbet med simulering, internundervisning og kulturendring i avdelingen.

– Nyfødtmedisin har ikke fått så mye oppmerksomhet nasjonalt, og det er store forskjeller mellom helseforetakene. Bekjempelse av overforbruk av antibiotika er et nasjonalt, politisk satsingsområde. Det er derfor spesielt gledelig å dele ut årets pris nettopp innenfor nyfødtmedisin og antibiotikabruk, sier Anne-Grete Skjellanger, jurymedlem og leder av pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7.

Takknemlig prisvinner

Anlaug Vatne sier prisen er en anerkjennelse av innsatsen som er lagt ned ved SUS, hvor en nå begynner å se resultater av det systematiske arbeidet som har pågått over flere år.

– Jeg er stolt og glad av å kunne fortelle pasienter og pårørende at vi jobber kontinuerlig med å øke kvaliteten på behandlingen de tilbys. Det handler om å bygge tillit og trygghet hos pasientene og å vise respekt overfor våre pasienter, sier Forbedringsprisvinner Anlaug Vatne.

Tøff konkurranse

Det var mange velbegrunnede nomineringer av prosjekter med svært gode og dokumenterte resultater. Skjellanger mener at kvaliteten på de 21 nominasjonene i år viser at pasientsikkerhet- og forbedringsarbeidet har slått rot og virker.

Årets jury har bestått av:
•Anne-Grete Skjellanger, leder av pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7
•Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus
•Barthold Vonen, direktør SKDE
•Janicke Stordalen, Betanien Hospital
•Jo Volle, Sunnmøre DPS
•Jon Helle, Legeforeningen

Bilde av avdeling nyfødtintensiv

Nyfødtintensivavdelingen 3D har alle jobbet godt og systematisk med å få ned bruken av antibiotika på nyfødte. Her står de med noen av dem som har fått hjelp på avdelingen: foreldrene Karoline Vuyk (fra venstre i midten), Trine Helen Olsen og Ellaug Therese Obrestad. Vatne helt ytterst til høyre.

For mer informasjon, kontakt:
Anlaug Vatne, vinner av Forbedringsprisen 2018, SUS.
Anne-Grete Skjellanger, pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7. Mobil: 408 54 891

Fakta om forbedringsprisen:

 • Tidligere har pasientsikkerhetsprogrammet delt ut lederpriser i pasientsikkerhet, en for kommunal helse- og omsorgstjeneste og en for spesialisthelsetjeneste. I 2018 er prisen endret til å kunne omfatte team, enkeltperson eller leder.
 • Tidligere vinnere:
  - 2017: Elin Haug Nygård ved Oppsalhjemmet, Jo Volle ved Helse Møre og Romsdal og Martin Veland ved Lovisenberg diakonale sykehus.
  - 2016: Oddny Lien ved Moen og Sætre sykehjem og Janicke Stordalen ved Sykehuset Telemark
  - 2015: Mette Røsbjørgen ved St. Olavs Hospital
  - 2014: Barthold Vonen ved Nordlandssykehuset
 • Følgende kriterier ligger til grunn for kåringen:
  - Satt konkrete mål for å forbedre kvalitet, pasientsikkerhet og/eller arbeidsmiljø /pasientsikkerhetskultur (skriv målene i nominasjonsskjemaet i høyre marg).
  - Har iverksatt tiltak.
  - Har oppnådd reelle forbedringer i form av målbare resultater. Her trenger vi konkrete eksempler og tall.