HELSENORGE

Ansetter viseadministrerende direktør

-Vi søker etter en leder som tenker helhet og strategi, som identifiserer seg med våre verdier og som trives i en kompleks lederrolle, sier administrerende direktør Helle K. Schøyen.

Den viseadministrerende direktøren skal være administrerende direktørs nærmeste samarbeidspartner og stedfortreder.

Vedkommende vil også ha ansvar for fagområdene forskning og utdanning. Disse to avdelingene er i dag organisert under fagdirektør. Med denne endringen vil begge avdelingene ligge under viseadministrerende direktør.

-Jeg er på jakt etter en kandidat som kan bidra til at vi utvikler oss som universitetssykehus, og hever oss innen forskning, utdanning og innovasjon, sier Schøyen.

Rekrutteringsprosess

Helse Stavanger vil benytte ekstern konsulent i prosessen, og stillingen er lyst ut både internt og eksternt.
Søknadsfrist for stillingen er 1. desember.

Her kan du lese stillingsannonsen.