Helsenorge

Åpner onkologisk dagenhet

Onkologisk dagenhet er et nytt og bedre tilbud til pasienter som i dag mottar tjenester som gjøres på dagtid, ved avdeling for blod- og kreftsykdommer (ABK).

onkologisk dagenhet.jpg

Disse møter du på onkologisk dagenhet: Kreftsykepleier Lene Eriksen, kreftsykepleier Ragne Andersen, sekretær Marita Pedersen, avdelingssykepleier 1K Kristin Frantsen, LIS-lege i onkologi Karin Hestnes og seksjonsoverlege Herish Garresori.

Antall nye tilfeller med kreft øker og behandlingsmulighetene er større. Medarbeidere både på poliklinikken og sengepost 1K merker godt denne økningen. Travle dager og overbelegg fører til krevende dager. Nå slipper pasientene ventetid på sengeposten før de blir tatt imot av lege.

– Med dagenheten kan vi forhåpentligvis lette trykket på både poliklinikken og sengepost 1K, sier Herish Garresori, seksjonsoverlege i onkologi ved avdeling for blod- og kreftsykdommer.

Fra døgn til dag

Nå kan forholdsvis enkle prosedyrer som å ta biopsier, legge inn intravenøst kateter eller væskebehandling der man reiser inn og ut samme dag, utføres på dagenheten. 

– Tidligere har disse pasientene blitt lagt inn på sengepost 1K som allerede er overbelastet. Dette er også en måte vi forbereder oss til nytt sykehus i 2023 på, sier Garresori.

Avlaster mottak

For en del kreftpasienter oppstår det situasjoner der man trenger rask avklaring og legevurdering. Dagenheten har mulighet for øyeblikkelig-hjelp polikliniske konsultasjoner, slik at pasienter får oppfølging på dagenheten istedenfor for å komme via mottak. Dersom det er behov for innleggelse, blir pasienter lagt inn på sengeposten direkte fra dagenheten.

God start

Etter fem uker har dagenheten allerede tatt imot over 90 pasienter, og tilbakemeldingene fra både pasienter og medarbeidere er gode.

– Foreløpig er vi i innkjøringsfasen. Vi skal evaluere arbeidet, og det er mulig vi vil justere og gjøre endringer etter hvert, sier Kristin Frantsen, avdelingssykepleier på 1K og leder for prosjektarbeidet som har ledet fram til åpningen av dagenheten.

Om dagenheten

  • Sted: Ved ABK-poliklinikk, Våland.
  • Åpningstider: mandag-fredag kl 07.30-15.30.